រ​ថយ​ន្ត​ម៉ូដែល Multivan ថ្មី​ពី​ក្រុមហ៊ុន Volkswagen មាន​ផាសុខភាព​ និង​ធំ​ទូលាយ​