ឡាន​ពិសេស​ ​៥​ ​ម៉ូដែល​ ​បង្អួត​រាង​ក្នុង​ពិពណ៌​រថយន្ត​ ​Frankfurt Motor Show 2017