​រថយន្ត​អគ្គិសនី Nissan ​លក់​ដាច់​បំផុត អាច​នឹង​លេច​មុខ​ក្នុង​ប្រទេស​​មួយ​ នៅ​តំបន់​អាស៊ាន​