អ៊ុនតាក់ ដែល​ចូល​មក​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​លើក​ទី​១​របស់​កម្ពុជា បង្កើត​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​ណា?

  • 2018-07-20 11:47:39
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ដល់​ថ្ងៃ​ទៀត​ហើយ ថ្ងៃ​ដែល​រំញោច​ការ​ចងចាំ កុំ​បណ្ដោយ​ល្បង​ខួរ​ក្បាល​ឆ្លៀត​ពេល​ខ្ជិល និង​ជា​វេលា​បង្កើត​សមត្ថភាព​ចំណេះ​ដឹង​ទូទៅ​ផង។ នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ មាតិកា នឹង​នាំ​ប្រិយមិត្ត​ទៅ​ជួប​ល្បែង​ល្បង​ការ​ចង​ចាំ​​ជា​ថ្មី​ទៀត​អំពី​មាតិកា​សង្គម​វិញ​ម្ដង ខណៈ​សប្ដាហ៍​មុន ប្រិយមិត្ត​បាន​ជួប​ជាមួយ​នឹង​មាតិកា​សិល្បៈ។ ដូចគ្នា​ដែរ មាតិការ​សង្គម​នេះ ប្រិយមិត្ត​នឹងបាន​ជួប​​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ខ្លះ ចាស់​ខ្លះ ទាំង​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ ល្អ​ៗ។

សំណួរ​ដំបូង​នេះ ជាព័ត៌មាន​ក្នុង​ស្រុក ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​នា​អតីតកាល​ឆ្នាំ ១៩៩៣ ជំនាន់​ អ៊ុនតាក់។

អីចឹង​តោះ...សាក​ទាំង​អស់​គ្នា!

ដល់​ថ្ងៃ​ទៀត​ហើយ ថ្ងៃ​ដែល​រំញោច​ការ​ចងចាំ កុំ​បណ្ដោយ​ល្បង​ខួរ​ក្បាល​ឆ្លៀត​ពេល​ខ្ជិល និង​ជា​វេលា​បង្កើត​សមត្ថភាព​ចំណេះ​ដឹង​ទូទៅ​ផង។ នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ មាតិកា នឹង​នាំ​ប្រិយមិត្ត​ទៅ​ជួប​ល្បែង​ល្បង​ការ​ចង​ចាំ​​ជា​ថ្មី​ទៀត​អំពី​មាតិកា​សង្គម​វិញ​ម្ដង ខណៈ​សប្ដាហ៍​មុន ប្រិយមិត្ត​បាន​ជួប​ជាមួយ​នឹង​មាតិកា​សិល្បៈ។ ដូចគ្នា​ដែរ មាតិការ​សង្គម​នេះ ប្រិយមិត្ត​នឹងបាន​ជួប​​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ខ្លះ ចាស់​ខ្លះ ទាំង​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ ល្អ​ៗ។

សំណួរ​ដំបូង​នេះ ជាព័ត៌មាន​ក្នុង​ស្រុក ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​នា​អតីតកាល​ឆ្នាំ ១៩៩៣ ជំនាន់​ អ៊ុនតាក់។

អីចឹង​តោះ...សាក​ទាំង​អស់​គ្នា!

អត្ថបទ៖ ទារិកា

អត្ថបទថ្មី