មិនដឹងប៉ះអ្នកណាទេ! បេក្ខជន ១៧នាក់ បានធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយ

  • 2018-09-09 04:11:36
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 162

ចន្លោះមិនឃើញ

នាមុននេះបន្តិច ក្រសួងអប់រំ បានបង្ហើបថា បេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបចំនួន ១៧នាក់ ត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ក្រោមហេតុផល បានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គង ផ្ទុយនឹងបទបញ្ញត្តិ និងកម្រិតវិន័យ។

រូបតំណាង

យ៉ាងណាមិញ ដំណឹងនេះ ក្រសួងមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះបេក្ខជនដែលធ្លាក់នោះឡើយ ខណៈការប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់មណ្ឌលនៅរាជធានីភ្នំពញ និងខេត្តកណ្ដាល នៅថ្ងៃទី០៩ កញ្ញា រសៀលនេះ។

ជាមួយគ្នានេះ រដមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ ឯកឧត្តម ហង់ ជួនណារ៉ុន បានអះអាងថាលទ្ធផល ឆ្នាំ ២០១៨ អ្នកជាប់និទ្ទេស A នៅភ្នំពេញ មានកើនឡើងច្រើនជាងឆ្នាំ ២០១៧ ដែលមានចំនួនត្រឹម ១៩៤នាក់ ប៉ុណ្ណោះ។

នាមុននេះបន្តិច ក្រសួងអប់រំ បានបង្ហើបថា បេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបចំនួន ១៧នាក់ ត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ក្រោមហេតុផល បានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គង ផ្ទុយនឹងបទបញ្ញត្តិ និងកម្រិតវិន័យ។

រូបតំណាង

យ៉ាងណាមិញ ដំណឹងនេះ ក្រសួងមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះបេក្ខជនដែលធ្លាក់នោះឡើយ ខណៈការប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់មណ្ឌលនៅរាជធានីភ្នំពញ និងខេត្តកណ្ដាល នៅថ្ងៃទី០៩ កញ្ញា រសៀលនេះ។

ជាមួយគ្នានេះ រដមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ ឯកឧត្តម ហង់ ជួនណារ៉ុន បានអះអាងថាលទ្ធផល ឆ្នាំ ២០១៨ អ្នកជាប់និទ្ទេស A នៅភ្នំពេញ មានកើនឡើងច្រើនជាងឆ្នាំ ២០១៧ ដែលមានចំនួនត្រឹម ១៩៤នាក់ ប៉ុណ្ណោះ។

អត្ថបទ៖ ស៊ិន សាវ៉េត