ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង ពេលដឹងថ្ងៃកំណើត កូនភ្លោះជាប់និទេ្ទសA ទាំងពីរនាក់ នៅខេត្តកណ្ដាល

  • 2018-09-09 09:10:29
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 26

ចន្លោះមិនឃើញ


ជា​រឿង​មួយ​ដែល​ចៃដន្យ និង​បង្ក​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ខ្លាំង​បំផុត ចំពោះ​កូន​ភ្លោះ​នៅ​ខេត្ត​កណ្ដាល បាន​ប្រឡង​ជាប់​និទ្ទេស A ទាំង​ពីរ​នាក់​បងប្អូន មាន​ថ្ងៃ​កំណើត​ដូច​គ្នា​នឹង​ថ្ងៃ​ប្រកាស​លទ្ធផល ពោល​អ្នក​ទាំង​២​កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ០៩ ខែ​កញ្ញា គឺ​ចំ​ថ្ងៃ​ប្រកាស​លទ្ធផល​ទី ០៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨។

បងប្អូនស្រីភ្លោះ មកពីវិទ្យាល័យ ហ.ស សេរីភាព ខេត្តកណ្តាល សិស្សឆ្នើមនិទ្ទេស A ទាំងពីរនាក់បងប្អូន​គឺ បេក្ខជន នី លាងអ៊ី ភេទស្រី លេខតុ ១៤៣ មានលំដាប់ពិន្ទុ ៩៩.៩៦០ និង​បេក្ខជន នីលាងអ៊ីម ភេទ​ស្រី លេខតុ ១៤៨ មានលំដាប់ពិន្ទុ ៩៩.៩៣១៕

ជា​រឿង​មួយ​ដែល​ចៃដន្យ និង​បង្ក​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ខ្លាំង​បំផុត ចំពោះ​កូន​ភ្លោះ​នៅ​ខេត្ត​កណ្ដាល បាន​ប្រឡង​ជាប់​និទ្ទេស A ទាំង​ពីរ​នាក់​បងប្អូន មាន​ថ្ងៃ​កំណើត​ដូច​គ្នា​នឹង​ថ្ងៃ​ប្រកាស​លទ្ធផល ពោល​អ្នក​ទាំង​២​កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ០៩ ខែ​កញ្ញា គឺ​ចំ​ថ្ងៃ​ប្រកាស​លទ្ធផល​ទី ០៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨។

បងប្អូនស្រីភ្លោះ មកពីវិទ្យាល័យ ហ.ស សេរីភាព ខេត្តកណ្តាល សិស្សឆ្នើមនិទ្ទេស A ទាំងពីរនាក់បងប្អូន​គឺ បេក្ខជន នី លាងអ៊ី ភេទស្រី លេខតុ ១៤៣ មានលំដាប់ពិន្ទុ ៩៩.៩៦០ និង​បេក្ខជន នីលាងអ៊ីម ភេទ​ស្រី លេខតុ ១៤៨ មានលំដាប់ពិន្ទុ ៩៩.៩៣១៕

អត្ថបទ៖ ថោ ច័ន្ទឬទ្ធិ