ប្រូម៉ូសិន​ដូច​ទឹក​បាក់​ទំនប់! ទូរសព្ទ អាហារ គ្រឿងសម្អាង សង្ហារិម ចុះតម្លៃច្រើនៗហួស

 • 2018-09-29 09:40:16
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 2

ចន្លោះមិនឃើញ


ជិត​ភ្ជុំ​បែប​នេះ អ្នក​​ប្រាកដ​ជា​ត្រូវ​ការ​ឥវ៉ាន់​ថ្មីៗ និង​អាហារ​ឆ្ងាញ់​សម្រាប់​យក​ទៅវត្ត និង​ញ៉ាំ​ជុំ​គ្រួសារ​ហើយ​មែន​ទេ? អីចឹង​មក​ណេះ តាម​ដាន​កម្មវិធី​បញ្ចុះ​​តម្លៃ​បន្តិច​មើល៍ មាន​អី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ទិញ​ខ្លះ?

១. Smart

២. The Pizza Company

 • ទិញ ២ ថែម ១ នៅ​គ្រប់​សាខា The Pizza Company សម្រាប់ការខ្ចប់
 • ចាប់​ពី​ម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ១០ព្រឹក ពី​ថ្ងៃទី ២៥ កញ្ញា ដល់ ៧ តុលា ២០១៨។
 • អាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅ The Pizza Company

៣. IOne2uStore

 • បញ្ចុះតម្លៃ​រហូត ៦០% និងថែមជូនពិសេស ទៅលើមុខទំនិញពិសេសប្រចាំថ្ងៃ នៅ iOne2u store HQ 
 • ចាប់ពីថ្ងៃ​នេះ​ដល់ថ្ងៃទី០១ខែតុលា ២០១៨
 • ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ចូល​ទៅ​កាន់ IOne2uStore

៤. Slanh Smart Store

 • បញ្ចុះតម្លៃ​ពី ១៥% ដល់ ៤៥% និង​មាន​ថែម​ជូន​កាដូ​ជាច្រើន
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ដល់ ៦ តុលា ២០១៨
 • អាន​ព័ត៌មាន​​លម្អិត​នៅ​ទី​នេះ៖ Slanh Smart Store

៥. The Face Shop

 • ចុះ​តម្លៃ​ដល់ ២០% លើ​គ្រប់​ផលិតផល​ លើក​លែង​តែ  Mask Sheet និង Cleanser នៅ​គ្រប់​សាខា
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ ដល់​ថ្ងៃ ២ តុលា ២០១៨
 • អាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅ The Face Shop Cambodia

៦. Krispy Kreme

 • ទិញ​ដូហ្វណាត់ ១ ឡូ ថែម​ជូន ៦ នំ
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ ដល់​ថ្ងៃ ១០ តុលា ២០១៨
 • ទាក់ទង​ទៅ​កាន់ ០២៣ ៨៨០ ៨៨០ ឬ Krispy Kreme Cambodia

៧. Eurasia

 • គ្រប់​គ្រឿង​សង្ហារិម​ស្អាតៗ​​ពី​ហាង​​នេះ ដាក់​លក់​បញ្ចុះ​តម្លៃ​រហូត​ដល់ ៤០%
 • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១ ដល់​ថ្ងៃ ១៥ តុលា ២០១៨
 • ចូល​អាន​សួរ​ព័ត៌មាន​នៅ Exchange Square ៕​​

ជិត​ភ្ជុំ​បែប​នេះ អ្នក​​ប្រាកដ​ជា​ត្រូវ​ការ​ឥវ៉ាន់​ថ្មីៗ និង​អាហារ​ឆ្ងាញ់​សម្រាប់​យក​ទៅវត្ត និង​ញ៉ាំ​ជុំ​គ្រួសារ​ហើយ​មែន​ទេ? អីចឹង​មក​ណេះ តាម​ដាន​កម្មវិធី​បញ្ចុះ​​តម្លៃ​បន្តិច​មើល៍ មាន​អី​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ទិញ​ខ្លះ?

១. Smart

២. The Pizza Company

 • ទិញ ២ ថែម ១ នៅ​គ្រប់​សាខា The Pizza Company សម្រាប់ការខ្ចប់
 • ចាប់​ពី​ម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ១០ព្រឹក ពី​ថ្ងៃទី ២៥ កញ្ញា ដល់ ៧ តុលា ២០១៨។
 • អាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅ The Pizza Company

៣. IOne2uStore

 • បញ្ចុះតម្លៃ​រហូត ៦០% និងថែមជូនពិសេស ទៅលើមុខទំនិញពិសេសប្រចាំថ្ងៃ នៅ iOne2u store HQ 
 • ចាប់ពីថ្ងៃ​នេះ​ដល់ថ្ងៃទី០១ខែតុលា ២០១៨
 • ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ចូល​ទៅ​កាន់ IOne2uStore

៤. Slanh Smart Store

 • បញ្ចុះតម្លៃ​ពី ១៥% ដល់ ៤៥% និង​មាន​ថែម​ជូន​កាដូ​ជាច្រើន
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ដល់ ៦ តុលា ២០១៨
 • អាន​ព័ត៌មាន​​លម្អិត​នៅ​ទី​នេះ៖ Slanh Smart Store

៥. The Face Shop

 • ចុះ​តម្លៃ​ដល់ ២០% លើ​គ្រប់​ផលិតផល​ លើក​លែង​តែ  Mask Sheet និង Cleanser នៅ​គ្រប់​សាខា
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ ដល់​ថ្ងៃ ២ តុលា ២០១៨
 • អាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅ The Face Shop Cambodia

៦. Krispy Kreme

 • ទិញ​ដូហ្វណាត់ ១ ឡូ ថែម​ជូន ៦ នំ
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ ដល់​ថ្ងៃ ១០ តុលា ២០១៨
 • ទាក់ទង​ទៅ​កាន់ ០២៣ ៨៨០ ៨៨០ ឬ Krispy Kreme Cambodia

៧. Eurasia

 • គ្រប់​គ្រឿង​សង្ហារិម​ស្អាតៗ​​ពី​ហាង​​នេះ ដាក់​លក់​បញ្ចុះ​តម្លៃ​រហូត​ដល់ ៤០%
 • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១ ដល់​ថ្ងៃ ១៥ តុលា ២០១៨
 • ចូល​អាន​សួរ​ព័ត៌មាន​នៅ Exchange Square ៕​​

អត្ថបទ៖ សុខណា