និយាយលេងសើចអី ភ្ជុំនេះ​បើ​គ្មាន​គម្រោង​ទៅ​ស្រុក​ទេ អាច​ទៅ​ Shopping មើលកុន សុទ្ធតែ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​

 • 2018-10-03 08:23:18
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 1

ចន្លោះមិនឃើញ


ភ្ជុំ​ធំ​ជិត​ដល់​ហើយ ប្រិយមិត្ត​ណា​ដែល​គ្មាន​គម្រោង​ទៅ​ដើរ​លេង​ក្រៅ​ស្រុក ក្នុង​ស្រុក​ទេ ទៅ​រក​ទិញ​ឥវ៉ាន់​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ មើលកុន ធានា​ដឹង​តែ​ពិសេស​ម៉ង ព្រោះ​មាន​កម្មវិធី​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ច្រើន​ណាស់។

Fan នឹង​បាន​​ការ​បញ្ចុះតម្លៃ ៥០% លើសំបុត្រកុន 2D & 3D ភ្លាមៗនៅ Major Cineplex by Smart ទាំង ៤ សាខាចាប់ពីថ្ងៃទី០៦-១០ តុលា សម្រាប់អតិថិជន SmartVIP ដែលបានទិញសំបុត្រកុនតាម SmartLuy និង​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ខ្លះ​ៗដូចខាងក្រោម៖

 • អតិថិជនម្នាក់អាចទិញសំបុត្រកុនបានតែ ២ សន្លឹកក្នុងមួយថ្ងៃជាមួយប្រូម៉ូសិននេះ
 • ដើម្បីរីករាយជាមួយប្រូម៉ូសិិននេះបានអ្នកត្រូវតែជាអតិថិជន SmartVIP បន្ទាប់មកធ្វើការបង់លុយសំបុត្រកុនដោយប្រើ SmartLuy
 • សូមទៅកាន់ Smart Shop នៅជិតសាខារោងភាពយន្តដើម្បីបង្កើត និងដាក់លុយក្នុង SmartLuy

មិន​ត្រឹម​តែ​សំបុត្រ​កុន​ អ្វី​ដែល​ពិសេស​មួយ​ទៀត​នោះ​បញ្ចូល​លុយ​ចាប់​ពី ៥ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ដើម្បី​ក្លាយជាអតិថិជន SmartVIP និងដោនឡូត SmartNas app ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗណា។

មក​តាមដាន​ថា​មាន​អ្វី​ខ្លះ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ខ្លះ​ពី Smart ៖

 • Krispy Kreme បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% នៅគ្រប់សាខា
 • Green Bakery បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% នៅគ្រប់សាខា
 • នស២រ បញ្ចុះតម្លៃ ៥០% នៅគ្រប់សាខា
 • Lock & Lock បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% នៅគ្រប់សាខា
 • Nike បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៤០% នៅសាខាមុន្នីវង្ស និងអ៊ីអនសែនសុខ

តោះ​​សម្រាប់​អ្នក​មាន​គម្រោង​ទៅ​ដើរ​លេង​កន្លែង​ណា​ កុំ​ភ្លេច​ទៅ​រក​របស់​បញ្ចុះ​តម្លៃ ខាង​លើ​៕​

ភ្ជុំ​ធំ​ជិត​ដល់​ហើយ ប្រិយមិត្ត​ណា​ដែល​គ្មាន​គម្រោង​ទៅ​ដើរ​លេង​ក្រៅ​ស្រុក ក្នុង​ស្រុក​ទេ ទៅ​រក​ទិញ​ឥវ៉ាន់​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ មើលកុន ធានា​ដឹង​តែ​ពិសេស​ម៉ង ព្រោះ​មាន​កម្មវិធី​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ច្រើន​ណាស់។

Fan នឹង​បាន​​ការ​បញ្ចុះតម្លៃ ៥០% លើសំបុត្រកុន 2D & 3D ភ្លាមៗនៅ Major Cineplex by Smart ទាំង ៤ សាខាចាប់ពីថ្ងៃទី០៦-១០ តុលា សម្រាប់អតិថិជន SmartVIP ដែលបានទិញសំបុត្រកុនតាម SmartLuy និង​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ខ្លះ​ៗដូចខាងក្រោម៖

 • អតិថិជនម្នាក់អាចទិញសំបុត្រកុនបានតែ ២ សន្លឹកក្នុងមួយថ្ងៃជាមួយប្រូម៉ូសិននេះ
 • ដើម្បីរីករាយជាមួយប្រូម៉ូសិិននេះបានអ្នកត្រូវតែជាអតិថិជន SmartVIP បន្ទាប់មកធ្វើការបង់លុយសំបុត្រកុនដោយប្រើ SmartLuy
 • សូមទៅកាន់ Smart Shop នៅជិតសាខារោងភាពយន្តដើម្បីបង្កើត និងដាក់លុយក្នុង SmartLuy

មិន​ត្រឹម​តែ​សំបុត្រ​កុន​ អ្វី​ដែល​ពិសេស​មួយ​ទៀត​នោះ​បញ្ចូល​លុយ​ចាប់​ពី ៥ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ដើម្បី​ក្លាយជាអតិថិជន SmartVIP និងដោនឡូត SmartNas app ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗណា។

មក​តាមដាន​ថា​មាន​អ្វី​ខ្លះ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ខ្លះ​ពី Smart ៖

 • Krispy Kreme បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% នៅគ្រប់សាខា
 • Green Bakery បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% នៅគ្រប់សាខា
 • នស២រ បញ្ចុះតម្លៃ ៥០% នៅគ្រប់សាខា
 • Lock & Lock បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% នៅគ្រប់សាខា
 • Nike បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៤០% នៅសាខាមុន្នីវង្ស និងអ៊ីអនសែនសុខ

តោះ​​សម្រាប់​អ្នក​មាន​គម្រោង​ទៅ​ដើរ​លេង​កន្លែង​ណា​ កុំ​ភ្លេច​ទៅ​រក​របស់​បញ្ចុះ​តម្លៃ ខាង​លើ​៕​

អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា