ទាន់ភ្នំពេញស្ងាត់! មោះ មើលកុន Shopping បែបសន្សំសំចៃ បញ្ចុះតម្លៃច្រើនណាស់ណា៎!

 • 2018-10-08 10:44:35
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 1

ចន្លោះមិនឃើញ


ដឹង​ចិត្ត​អ្នក​គេង​ផ្ទះ​ក្នុង​រដូវ​កាល​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​នេះ Sabay សុំ​ចេញ​អត្ថបទ​ណែនាំ​​ពី​ហាង​ល្បីៗ​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កំពុង​មាន​កម្មវិធី​​បញ្ចុះ​តម្លៃ​​សន្ធឹកសន្ធាប់ ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រិយមិត្ត​អាច​រំសាយ​ការ​អផ្សុក​បាន និង​សន្សំ​សំចៃ។ ចូល​អាន​បន្តិច​មើល៍ មាន​អី​ប្លែក​ខ្លះ?

១. Major Cineplex by Smart

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ ៥០% លើ​សំបុត្រ​កុន 2D & 3D Major Cineplex by Smart ទាំង ៤ សាខា សម្រាប់​អតិថិជន SmartVIP ដែល​បាន​ទិញ​សំបុត្រ​តាម SmartLuy
 • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៦-១០ តុលា ២០១៨
 • អានព័ត៌មាន​បន្ថែម​ចូល​អាន៖ Major Cineplex by Smart

២. MANGO & MANGO MAN

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ​ចំនួន ៥០% និង ៧០% គ្រប់​សំលៀក​បំពាក់​ទាំងអស់
 • ទីតាំង​នៅផ្សារ​ទំនើប Aeon Mall ១ ជាន់​ផ្ទាល់​ដី។
 • លម្អិត​ព័ត៌មាន​ជា​មួ៖ MANGO & MANGO MAN

៣. Nike Sportswear Cambodia

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ ៤០% លើ​សម្លៀក​បំពាក់​មួយ​ចំនួន និង ២០%​លើ​ទំនិញ​ថ្មី​ជា​មួយ Pipay ឬ Smart VIP
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ដល់​ថ្ងៃ ១០ តុលា ២០១៨
 • ដឹង​ព័ត៌មាន​លម្អិត​តាម​ Nike Sportswear Cambodia

៤. Lily Cambodia

 • ទិញ​សម្លៀក​បំបាក់​ពណ៌​គ្រប់​ប្រភេទ​ជា​មួយ​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ ១៥%
 • សួរ​ព័ត៌មាន​​លម្អិត​នៅ៖ Lily Cambodia

៥. Grab

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ ៥០% ជា​មួយ​ប្រម៉ូកូដ PCHUMBEN។ មាន​សុពលភាព ៣ ដង។
 • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ ដល់ ថ្ងៃ​១៦ តុលា ២០១៨
 • ព័ត៌មាន​បន្ថែម៖ Grab

៦. Memoire Palace Resort & Spa

 • កំពុង​ផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសចាប់ពី ១២០ ដុល្លារ​សម្រាប់ភ្ញៀវខ្មែរដែលបានមកស្នាក់រយៈពេល ១ យប់។
 • ពី​ឥឡូវ​នេះ​រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨
 • សាក​សួរ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅ Memoire Palace Resort & Spa - Siem Reap

ដឹង​ចិត្ត​អ្នក​គេង​ផ្ទះ​ក្នុង​រដូវ​កាល​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​នេះ Sabay សុំ​ចេញ​អត្ថបទ​ណែនាំ​​ពី​ហាង​ល្បីៗ​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កំពុង​មាន​កម្មវិធី​​បញ្ចុះ​តម្លៃ​​សន្ធឹកសន្ធាប់ ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រិយមិត្ត​អាច​រំសាយ​ការ​អផ្សុក​បាន និង​សន្សំ​សំចៃ។ ចូល​អាន​បន្តិច​មើល៍ មាន​អី​ប្លែក​ខ្លះ?

១. Major Cineplex by Smart

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ ៥០% លើ​សំបុត្រ​កុន 2D & 3D Major Cineplex by Smart ទាំង ៤ សាខា សម្រាប់​អតិថិជន SmartVIP ដែល​បាន​ទិញ​សំបុត្រ​តាម SmartLuy
 • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៦-១០ តុលា ២០១៨
 • អានព័ត៌មាន​បន្ថែម​ចូល​អាន៖ Major Cineplex by Smart

២. MANGO & MANGO MAN

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ​ចំនួន ៥០% និង ៧០% គ្រប់​សំលៀក​បំពាក់​ទាំងអស់
 • ទីតាំង​នៅផ្សារ​ទំនើប Aeon Mall ១ ជាន់​ផ្ទាល់​ដី។
 • លម្អិត​ព័ត៌មាន​ជា​មួ៖ MANGO & MANGO MAN

៣. Nike Sportswear Cambodia

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ ៤០% លើ​សម្លៀក​បំពាក់​មួយ​ចំនួន និង ២០%​លើ​ទំនិញ​ថ្មី​ជា​មួយ Pipay ឬ Smart VIP
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ដល់​ថ្ងៃ ១០ តុលា ២០១៨
 • ដឹង​ព័ត៌មាន​លម្អិត​តាម​ Nike Sportswear Cambodia

៤. Lily Cambodia

 • ទិញ​សម្លៀក​បំបាក់​ពណ៌​គ្រប់​ប្រភេទ​ជា​មួយ​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ ១៥%
 • សួរ​ព័ត៌មាន​​លម្អិត​នៅ៖ Lily Cambodia

៥. Grab

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ ៥០% ជា​មួយ​ប្រម៉ូកូដ PCHUMBEN។ មាន​សុពលភាព ៣ ដង។
 • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ ដល់ ថ្ងៃ​១៦ តុលា ២០១៨
 • ព័ត៌មាន​បន្ថែម៖ Grab

៦. Memoire Palace Resort & Spa

 • កំពុង​ផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសចាប់ពី ១២០ ដុល្លារ​សម្រាប់ភ្ញៀវខ្មែរដែលបានមកស្នាក់រយៈពេល ១ យប់។
 • ពី​ឥឡូវ​នេះ​រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨
 • សាក​សួរ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅ Memoire Palace Resort & Spa - Siem Reap

អត្ថបទ៖ សុខណា