ស្ទើរ​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ! បុរស​​ប៉ុន្មាន​នាក់​នេះ មាន​មុខ​មាត់​ដូច​សមាជិក​ក្រុម BTS

  • 2018-10-15 02:06:34
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 11

ចន្លោះមិនឃើញ

ជា​ការ​ពិត​ណាស់ អ្នក​គាំទ្រ​ក្រុម BTS មួយ​ចំនួន​បាន​ចំណាយ​ប្រាក់ និង​ពេលវេលា​ដើម្បី​តុបតែង​ខ្លួន​ឲ្យ​ដូច​ទៅ​នឹង​សមាជិក​ណា​មួយ​ដែល​ពួកគេ​ពេញ​ចិត្ត ប៉ុន្តែ​ចំពោះ​អ្នក​គាំទ្រ​បុរស​ៗ​ ប៉ុន្មាន​នាក់​ខាង​ក្រោម​នេះ​វិញ ពួកគេ​មិន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ចំណាយ​អ្វី​ច្រើន​នោះ​ឡើយ ដោយ​សារ​តែ​ពួកគេ​មាន​មុខមាត់​ដូច​ខ្លាំង​ទៅ​នឹង​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​ល្បី​មួយ​នេះ ដែល​ពេល​ខ្លះ​អ្នក​គាំទ្រ​ដទៃ​អាច​យល់​ច្រឡំ​ថា​ជា BTS ផង​ដែរ៕

ចង់​ដឹង​ថា អ្នក​គាំទ្រ​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​ដូច​សមាជិក​ក្រុម BTS មាន​មុខមាត់​ដូច​គ្នា​ខ្លាំង​យ៉ាង​ណា​នោះ ទស្សនា​រូបភាព​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

១. បុរស​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​ដូច​តារា​ចម្រៀង Jungkook

២. បុរស​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​ដូច​តារា​ចម្រៀង Jin

៣. បុរស​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​ដូច​តារា​ចម្រៀង Suga

៤. បុរស​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​ដូច​តារា​ចម្រៀង J-Hope

៥. បុរស​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​ដូច​តារា​ចម្រៀង RM

៦. បុរស​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​ដូច​តារា​ចម្រៀង Jimin

៧. បុរស​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​ដូច​តារា​ចម្រៀង V

ជា​ការ​ពិត​ណាស់ អ្នក​គាំទ្រ​ក្រុម BTS មួយ​ចំនួន​បាន​ចំណាយ​ប្រាក់ និង​ពេលវេលា​ដើម្បី​តុបតែង​ខ្លួន​ឲ្យ​ដូច​ទៅ​នឹង​សមាជិក​ណា​មួយ​ដែល​ពួកគេ​ពេញ​ចិត្ត ប៉ុន្តែ​ចំពោះ​អ្នក​គាំទ្រ​បុរស​ៗ​ ប៉ុន្មាន​នាក់​ខាង​ក្រោម​នេះ​វិញ ពួកគេ​មិន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ចំណាយ​អ្វី​ច្រើន​នោះ​ឡើយ ដោយ​សារ​តែ​ពួកគេ​មាន​មុខមាត់​ដូច​ខ្លាំង​ទៅ​នឹង​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​ល្បី​មួយ​នេះ ដែល​ពេល​ខ្លះ​អ្នក​គាំទ្រ​ដទៃ​អាច​យល់​ច្រឡំ​ថា​ជា BTS ផង​ដែរ៕

ចង់​ដឹង​ថា អ្នក​គាំទ្រ​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​ដូច​សមាជិក​ក្រុម BTS មាន​មុខមាត់​ដូច​គ្នា​ខ្លាំង​យ៉ាង​ណា​នោះ ទស្សនា​រូបភាព​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

១. បុរស​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​ដូច​តារា​ចម្រៀង Jungkook

២. បុរស​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​ដូច​តារា​ចម្រៀង Jin

៣. បុរស​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​ដូច​តារា​ចម្រៀង Suga

៤. បុរស​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​ដូច​តារា​ចម្រៀង J-Hope

៥. បុរស​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​ដូច​តារា​ចម្រៀង RM

៦. បុរស​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​ដូច​តារា​ចម្រៀង Jimin

៧. បុរស​ដែល​មាន​មុខ​មាត់​ដូច​តារា​ចម្រៀង V

ប្រភព៖ Koreaboo   ប្រែ​សម្រួល៖ អន សុភក្ត្រា