ដំណឹងសំខាន់! ពលរដ្ឋមានផ្ទះ និងអាជីវកម្ម តាមផ្លូវទាំង១៣នេះ ត្រូវរំកិលថយយ៉ាងតិច១៥ម៉ែត្រ

  • 2018-10-26 01:51:04
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 6844

ចន្លោះមិនឃើញ


តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលមាន​លំនៅឋាន​ នៅ​តាម​បណ្ដោយ​ផ្លូវ​ជាតិ​ទាំង​១៣​ខ្សែ ត្រូវ​រំកិល​ថយ​ក្រោយ​យ៉ាង​តិច​ឲ្យ​បាន ១៥​ម៉ែត្រ​ពី​អ័ក្ស​ផ្លូវ។ ផ្លូវ​ជាតិ​ទាំង​នោះ​មាន​​​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

ផ្លូវជាតិលេខ១

១. ផ្លូវជាតិលេខ១

២. ផ្លូវជាតិលេខ២

៣. ផ្លូវជាតិលេខ៤

៤. ផ្លូវជាតិលេខ៥

៥. ផ្លូវជាតិលេខ៦

៦. ផ្លូវជាតិលេខ១៤

៧. ផ្លូវជាតិលេខ២០បេ

៨. ផ្លូវជាតិលេខ២១

៩. ផ្លូវជាតិលេខ២១អា

១០. ផ្លូវជាតិលេខ២១បេ

១១. ផ្លូវជាតិលេខ៣៤

១២. ផ្លូវជាតិលេខ១១០

១៣. ផ្លូវជាតិលេខ១៥១អា

តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស​មន្ទីរ​សាធារណការ នឹងចាប់ផ្តើមពង្រីកចិញ្ជើមផ្លូវ ១៥ម៉ែត្រ​ពីអ័ក្ស​ផ្លូវ​នីមួយៗ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នេះតទៅ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមសំណូមពរដល់បងប្អូនដែលមានលំនៅដ្ឋាន ឬបានប្រកបអាជីវកម្ម នៅតាម​បណ្តោយផ្លូវដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ សូមរំកិលថយយ៉ាងតិចឲ្យបាន ១៥ម៉ែត្រ ពីអ័ក្សផ្លូវនីមួយៗ៕

សេចក្ដី​លម្អិត​សូម​មើល​សេចក្ដី​ប្រកាស​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ៖​

តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលមាន​លំនៅឋាន​ នៅ​តាម​បណ្ដោយ​ផ្លូវ​ជាតិ​ទាំង​១៣​ខ្សែ ត្រូវ​រំកិល​ថយ​ក្រោយ​យ៉ាង​តិច​ឲ្យ​បាន ១៥​ម៉ែត្រ​ពី​អ័ក្ស​ផ្លូវ។ ផ្លូវ​ជាតិ​ទាំង​នោះ​មាន​​​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

ផ្លូវជាតិលេខ១

១. ផ្លូវជាតិលេខ១

២. ផ្លូវជាតិលេខ២

៣. ផ្លូវជាតិលេខ៤

៤. ផ្លូវជាតិលេខ៥

៥. ផ្លូវជាតិលេខ៦

៦. ផ្លូវជាតិលេខ១៤

៧. ផ្លូវជាតិលេខ២០បេ

៨. ផ្លូវជាតិលេខ២១

៩. ផ្លូវជាតិលេខ២១អា

១០. ផ្លូវជាតិលេខ២១បេ

១១. ផ្លូវជាតិលេខ៣៤

១២. ផ្លូវជាតិលេខ១១០

១៣. ផ្លូវជាតិលេខ១៥១អា

តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស​មន្ទីរ​សាធារណការ នឹងចាប់ផ្តើមពង្រីកចិញ្ជើមផ្លូវ ១៥ម៉ែត្រ​ពីអ័ក្ស​ផ្លូវ​នីមួយៗ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នេះតទៅ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមសំណូមពរដល់បងប្អូនដែលមានលំនៅដ្ឋាន ឬបានប្រកបអាជីវកម្ម នៅតាម​បណ្តោយផ្លូវដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ សូមរំកិលថយយ៉ាងតិចឲ្យបាន ១៥ម៉ែត្រ ពីអ័ក្សផ្លូវនីមួយៗ៕

សេចក្ដី​លម្អិត​សូម​មើល​សេចក្ដី​ប្រកាស​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ៖​

អត្ថបទ៖ ថោ ច័ន្ទឬទ្ធិ