កុំ​ឲ្យ​ខាត! ហាង​ទំនិញ​ធំៗ​ កំពុង​បញ្ចុះ​តម្លៃ​កប់ៗ​ព្រោងព្រាត ក្នុង​ថ្ងៃ​សម្រាក

 • 2018-11-10 05:38:09
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 2

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្នុង​ខែ​ពិសេស​នេះ​មាន​ហាង​ទំនិញ​ធំៗ​ជា​ច្រើន​បាន​ដាក់​លក់​បញ្ចុះ​តម្លៃ​លើ​ទំនិញ និង​អាហារ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ។ អីចឹង អាន​បន្តិច​មើល៍​មាន​អី​ខ្លះ?

១. EXCHANGE SQUARE

 • Brand សម្លៀក​បំពាក់ គ្រឿង​សម្អាង និង​ហាង​អាហារ​ល្បីៗ​ជា​ច្រើន​នៅ​ផ្សារ​ទំនើប​ EXCHANGE SQUARE កំពុង​ដាក់​លក់​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ជា​ច្រើន
 • សម្រាប់​ថ្ងៃ​ ៩-១០-១១ ខែវិច្ឆិកា ២០១៨ នេះ​ប៉ុណ្ណោះ។ អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ EXCHANGE SQUARE

២. Guardian

 • ហាង​លក់​គ្រឿង​សម្អាង​ល្បី Guardian កំពុង​បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% លើ​ក្រែម​លាប​មាត់​ម៉ាក​ល្បី​គ្រប់​ប្រភេទ។
 • រហូត​ដល់​ថ្ងៃ ១១ វិច្ឆិកា ២០១៨
 • អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ [Guardian](http://kanha.sabay.com.kh/article/1101377#utm_campaign=onpage]

៣. Sovanna Shopping Center

 • ផ្សារ​ទំនើប សុវណ្ណា កំពុង​មាន​កម្មវិធី​ពិព័រណ៍​កុមារ Sovanna Kids Expo ដែល​មាន​ចែក​កាដូ​ដល់​ក្មេង និង​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ជា​ច្រើន។
 • ​ធ្វើឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី​០៩-១០-១១ និង ១៦-១៧-១៨ និង ២៣-២៤-២៥ ខែ​វិ​ចិ្ឆ​កា ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ​ផ្សារ​ទំនើប​សុ​វណ្ណា ជា​ន់ទី​៣ -ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ចូល​អាន Sovanna Shopping Center ឬ​ទាកទង​លេខ 070 888 934។

៤. Charles & Keith

លក់​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ពី​ថ្ងៃ​នេះ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ ៣១ វិច្ឆិកា លើ​គ្រប់​ទំនិងញ និង​គ្រប់​សាខា​ទាំង​អស់ សម្រាប់​អតិថិជន Smart VIP។ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​សូម​ចូល​ទៅ Smart VIP រួច​ធ្វើ​តាម​លក្ខខណ្ឌ។

៥. Yves Rocher Cambodia

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ​រហូត​ដល់ ៣០% រាល់​ពេល​ទិញ​ផលិតផល​ចាប់​ពី ៣ មុខ​ឡើង​ទៅ
 • រហូត​ដល់​ថ្ងៃ ១១ វិច្ឆិកា ២០១៨
 • ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​សួរ​ទៅ​កាន់​ Facebook Yves Rocher Cambodia

៦. UCare Pharmacy

 • បញ្ចុះតម្លៃ​រហូត​ដល់​ ៥០% លើ​មុខ​ទំនិញ​ជា​ច្រើន រហូត​អស់​ស្តុក​កំណត់
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
 • ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​តាម​ដា UCare Pharmacy

ក្នុង​ខែ​ពិសេស​នេះ​មាន​ហាង​ទំនិញ​ធំៗ​ជា​ច្រើន​បាន​ដាក់​លក់​បញ្ចុះ​តម្លៃ​លើ​ទំនិញ និង​អាហារ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ។ អីចឹង អាន​បន្តិច​មើល៍​មាន​អី​ខ្លះ?

១. EXCHANGE SQUARE

 • Brand សម្លៀក​បំពាក់ គ្រឿង​សម្អាង និង​ហាង​អាហារ​ល្បីៗ​ជា​ច្រើន​នៅ​ផ្សារ​ទំនើប​ EXCHANGE SQUARE កំពុង​ដាក់​លក់​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ជា​ច្រើន
 • សម្រាប់​ថ្ងៃ​ ៩-១០-១១ ខែវិច្ឆិកា ២០១៨ នេះ​ប៉ុណ្ណោះ។ អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ EXCHANGE SQUARE

២. Guardian

 • ហាង​លក់​គ្រឿង​សម្អាង​ល្បី Guardian កំពុង​បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% លើ​ក្រែម​លាប​មាត់​ម៉ាក​ល្បី​គ្រប់​ប្រភេទ។
 • រហូត​ដល់​ថ្ងៃ ១១ វិច្ឆិកា ២០១៨
 • អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ [Guardian](http://kanha.sabay.com.kh/article/1101377#utm_campaign=onpage]

៣. Sovanna Shopping Center

 • ផ្សារ​ទំនើប សុវណ្ណា កំពុង​មាន​កម្មវិធី​ពិព័រណ៍​កុមារ Sovanna Kids Expo ដែល​មាន​ចែក​កាដូ​ដល់​ក្មេង និង​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ជា​ច្រើន។
 • ​ធ្វើឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី​០៩-១០-១១ និង ១៦-១៧-១៨ និង ២៣-២៤-២៥ ខែ​វិ​ចិ្ឆ​កា ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ​ផ្សារ​ទំនើប​សុ​វណ្ណា ជា​ន់ទី​៣ -ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ចូល​អាន Sovanna Shopping Center ឬ​ទាកទង​លេខ 070 888 934។

៤. Charles & Keith

លក់​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ពី​ថ្ងៃ​នេះ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ ៣១ វិច្ឆិកា លើ​គ្រប់​ទំនិងញ និង​គ្រប់​សាខា​ទាំង​អស់ សម្រាប់​អតិថិជន Smart VIP។ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​សូម​ចូល​ទៅ Smart VIP រួច​ធ្វើ​តាម​លក្ខខណ្ឌ។

៥. Yves Rocher Cambodia

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ​រហូត​ដល់ ៣០% រាល់​ពេល​ទិញ​ផលិតផល​ចាប់​ពី ៣ មុខ​ឡើង​ទៅ
 • រហូត​ដល់​ថ្ងៃ ១១ វិច្ឆិកា ២០១៨
 • ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​សួរ​ទៅ​កាន់​ Facebook Yves Rocher Cambodia

៦. UCare Pharmacy

 • បញ្ចុះតម្លៃ​រហូត​ដល់​ ៥០% លើ​មុខ​ទំនិញ​ជា​ច្រើន រហូត​អស់​ស្តុក​កំណត់
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
 • ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​តាម​ដា UCare Pharmacy

អត្ថបទ៖ សុខណា