១០​ក្លឹប​ ក្នុង​លីគ​កំពូល​ៗ​ទាំង​៥ ដែល​រក​គ្រាប់​បាល់​ច្រើន​ជាង​គេ​ គិត​មក​ទល់​ពេល​នេះ

  • 2018-12-06 11:34:29
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ខាងក្រោមនេះ ជា​ក្លឺប​ទាំង​១០ ​របស់​លីគ​កំពូល​ទាំង​ ៥ដែល​រក​គ្រាប់​បាល់​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ គិត​មក​ត្រឹម​ពេល​នេះ​៖

១០. Eintracht Frankfurt (Bundesliga)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៣០​គ្រាប់​។

៩. Borussia Mochengladbach (Bundesliga)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៣០​គ្រាប់​។

៨. Liverpool (Premier league)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៣០​គ្រាប់​។

៧. Chelsea (Premier League)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៣១​គ្រាប់​។

៦. Juventus (Serie A)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៣១​គ្រាប់​។

៥. Arsenal (Premier League)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៣៤​គ្រាប់​។

៤. Borussia Dortmund (Bundesliga)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៣៧​គ្រាប់​។

៣. Barcelona (La Liga)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៣៧​គ្រាប់​។

២. Manchester City (Premier League)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៤៥​គ្រាប់​។

១. Paris Saint-Germain (Ligue 1)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៤៩​គ្រាប់​៕

ខាងក្រោមនេះ ជា​ក្លឺប​ទាំង​១០ ​របស់​លីគ​កំពូល​ទាំង​ ៥ដែល​រក​គ្រាប់​បាល់​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ គិត​មក​ត្រឹម​ពេល​នេះ​៖

១០. Eintracht Frankfurt (Bundesliga)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៣០​គ្រាប់​។

៩. Borussia Mochengladbach (Bundesliga)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៣០​គ្រាប់​។

៨. Liverpool (Premier league)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៣០​គ្រាប់​។

៧. Chelsea (Premier League)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៣១​គ្រាប់​។

៦. Juventus (Serie A)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៣១​គ្រាប់​។

៥. Arsenal (Premier League)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៣៤​គ្រាប់​។

៤. Borussia Dortmund (Bundesliga)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៣៧​គ្រាប់​។

៣. Barcelona (La Liga)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៣៧​គ្រាប់​។

២. Manchester City (Premier League)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៤៥​គ្រាប់​។

១. Paris Saint-Germain (Ligue 1)៖ រក​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​ប្រកួត​លីគ​ បាន​ចំនួន​ ៤៩​គ្រាប់​៕

ប្រភព៖ transfermarkt   ប្រែ​សម្រួល៖ ហ៊ីម រស្មី