មានទៅអន់អី! ប្រូម៉ូសិនចុះតម្លៃពិសេសច្រើនកប់ៗ សម្រាប់អ្នកដេកផ្ទះចុងឆ្នាំនេះ

 • 2018-12-28 09:47:59
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


ចុង​ឆ្នាំ​នេះ មាន​ប្រូម៉ូសិនចច្រើន​ណាស់​ អ្នក​គ្មាន​គម្រោង​ដើរ​លេង​ក៏​អាច​ដើរ​ Shopping មួយ​សប្បាយ​ដែរ។ តោះ អាន​បន្តិច​មើល៍​មាន​អី​ខ្លះ? ​

១. Konfulon

 • បញ្ចុះ ​ដល់​ ៧០% នៅ​គ្រប់​សាខា ​- រហូត​ដល់​ថ្ងៃ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨
 • សួរ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅ៖ Konfulon

២. Pezzo Pizza 

 • ទិញ​ ២ ថែម ១ ហើយ​ និង​មាន​កាដូ​ពិសេស​សម្រាប់​អតិថិជន ១០០នាក់​ដំបូង​ដែល​ទិញ​ភីហ្សា ចាប់​ពី​ ២ ស្លាយ​ឡើង​ទៅ គឺ  ទទួលបានកាត ​VIPចំនួន ១០០សន្លឹក។
 • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៤ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ ៣១ ធ្នូ ២០១៨
 • អាន​លម្អិត៖ ភីហ្សាល្បីឆ្ងាញ់កំពុងប្រូម៉ូសិន

៣. Swag Collection

 • បញ្ចុះ ៣០% គ្រប់មុខ
 • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ ដល់​ថ្ងៃ ៣០ ធ្នូ ២០១៨
 • លម្អិតព័ត៌មាន​នៅ Swag Collection

៤. Brand Outlet

 • ចុះ​តម្លៃ​ដល់ ៧០% នៅ​សាខា​ថ្មី​
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ​២៨ ដល់​ថ្ងៃ ១ មករា ២០១៩ ​
 • សួរ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅ Brand Outlet

៥. Pandora 

 • បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៤០% ​លើគ្រឿងអលង្ការ​ ​
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ ដល់​ថ្ងៃ ២១ មករា ២០១៩
 • សួរ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ជា​មួយ Pandora

៦. Penshoppe

 • ចុះ​តម្លៃ​ដល់ ៧០% ​សម្រាប់​ទំនិញ​ពិសេសៗ​មួយ​ចំនួន
 • ពីថ្ងៃ​នេះ​ដល់​ថ្ងៃ ៣១ ធ្នូ ២០១៨​
 • ទាក់ទង​ទៅ Penshoppe ដើម្បី​ដឹង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។

៧. BMW

៨.  D'Furniture

ចុង​ឆ្នាំ​នេះ មាន​ប្រូម៉ូសិនចច្រើន​ណាស់​ អ្នក​គ្មាន​គម្រោង​ដើរ​លេង​ក៏​អាច​ដើរ​ Shopping មួយ​សប្បាយ​ដែរ។ តោះ អាន​បន្តិច​មើល៍​មាន​អី​ខ្លះ? ​

១. Konfulon

 • បញ្ចុះ ​ដល់​ ៧០% នៅ​គ្រប់​សាខា ​- រហូត​ដល់​ថ្ងៃ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨
 • សួរ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅ៖ Konfulon

២. Pezzo Pizza 

 • ទិញ​ ២ ថែម ១ ហើយ​ និង​មាន​កាដូ​ពិសេស​សម្រាប់​អតិថិជន ១០០នាក់​ដំបូង​ដែល​ទិញ​ភីហ្សា ចាប់​ពី​ ២ ស្លាយ​ឡើង​ទៅ គឺ  ទទួលបានកាត ​VIPចំនួន ១០០សន្លឹក។
 • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៤ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ ៣១ ធ្នូ ២០១៨
 • អាន​លម្អិត៖ ភីហ្សាល្បីឆ្ងាញ់កំពុងប្រូម៉ូសិន

៣. Swag Collection

 • បញ្ចុះ ៣០% គ្រប់មុខ
 • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ ដល់​ថ្ងៃ ៣០ ធ្នូ ២០១៨
 • លម្អិតព័ត៌មាន​នៅ Swag Collection

៤. Brand Outlet

 • ចុះ​តម្លៃ​ដល់ ៧០% នៅ​សាខា​ថ្មី​
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ​២៨ ដល់​ថ្ងៃ ១ មករា ២០១៩ ​
 • សួរ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅ Brand Outlet

៥. Pandora 

 • បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៤០% ​លើគ្រឿងអលង្ការ​ ​
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ ដល់​ថ្ងៃ ២១ មករា ២០១៩
 • សួរ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ជា​មួយ Pandora

៦. Penshoppe

 • ចុះ​តម្លៃ​ដល់ ៧០% ​សម្រាប់​ទំនិញ​ពិសេសៗ​មួយ​ចំនួន
 • ពីថ្ងៃ​នេះ​ដល់​ថ្ងៃ ៣១ ធ្នូ ២០១៨​
 • ទាក់ទង​ទៅ Penshoppe ដើម្បី​ដឹង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។

៧. BMW

៨.  D'Furniture

អត្ថបទ៖ សុខណា