ទៅ ​Countdown នៅ Cloud9 Skybar មិន​ស្រួល​បាន​នាឡិកា Ice-Watch ឬ វ៉ា​លី Ice-Watch Free

  • 2018-12-29 07:37:01
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 8

ចន្លោះមិនឃើញ


ភ្លេចៗ​ខ្លួន ២០១៩ ចូល​មកដល់​បាត់ បន្ទាប់ពី​ខំប្រឹងប្រែង​ពេញ​មួយឆ្នាំ​មក​នេះ អ្នកគួរ​ស្វែង​រក​កន្លែង​មក​ជប់​លៀង​ជួប​ជុំ មិត្តភក្ដិ បង​ប្អូន និង មនុស្ស​ជា​ទីស្រលាញ់ នៅ​កន្លែង​ដែល​អាច​ផ្ដល់​នូ​វ​ភាព​រីករាយ​ពិត​ប្រាកដ​។

បើ​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ដ៏​ពិសេស​នោះ អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​មិនទាន់​មាន​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ពេញចិត្ត​ទេ អ្នក​គួរ​មក​ចូលរួម Countdown នៅ Cloud9 Skybar ក្នុង Sun&Moon Urban Hotel វិញ។ អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ប្រាកដជា​ភ្ញាក់​ផ្អើលនឹង​ការ​រៀ​ប​ចំ​ខាងក្រោម​ដូចជា៖

  • ការ សម្តែង សៀក ចាប់ ឆ្នោត ផ្សង សំណាង​
  • DJ Shaman & ក្រុម តន្ត្រី ខ្មែរ​
  • អាហារ ប៊ូ​ហ្វេ បែប អ៊ឺរ៉ុប និង អាស៊ី តម្លៃ ៤៨ ដុល្លារ ក្នុង ម្នាក់ រួម ជាមួយ នឹង Sparkling Wine ១​កែវ (​ក្មេង ក្រោម អាយុ ១២ ឆ្នាំ តម្លៃ ២៤ ដុល្លារ )​។

មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ុន​នោះ អ្នក​ក៏​អាច​មាន​សំណាង​ពី Lucky draw ដែល​មាន​នាឡិកាដៃ Ice-Watch City Classic តម្លៃ ១៧៩$ ដែល​ជា​ម៉ូត​ថ្មី​ផង​ដែរ។ រួមទាំង​រ​ង្វាន់​ផ្សេង​ជាច្រើន​ទៀត សម្រាប់​ព័ត៌មានបន្ថែម ឬ ទូរ​សព្ទកក់ តាម​រយៈ​លេខ​: +855 85 962 962 + 855 85 333 672 ៕

ភ្លេចៗ​ខ្លួន ២០១៩ ចូល​មកដល់​បាត់ បន្ទាប់ពី​ខំប្រឹងប្រែង​ពេញ​មួយឆ្នាំ​មក​នេះ អ្នកគួរ​ស្វែង​រក​កន្លែង​មក​ជប់​លៀង​ជួប​ជុំ មិត្តភក្ដិ បង​ប្អូន និង មនុស្ស​ជា​ទីស្រលាញ់ នៅ​កន្លែង​ដែល​អាច​ផ្ដល់​នូ​វ​ភាព​រីករាយ​ពិត​ប្រាកដ​។

បើ​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ដ៏​ពិសេស​នោះ អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​មិនទាន់​មាន​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ពេញចិត្ត​ទេ អ្នក​គួរ​មក​ចូលរួម Countdown នៅ Cloud9 Skybar ក្នុង Sun&Moon Urban Hotel វិញ។ អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ប្រាកដជា​ភ្ញាក់​ផ្អើលនឹង​ការ​រៀ​ប​ចំ​ខាងក្រោម​ដូចជា៖

  • ការ សម្តែង សៀក ចាប់ ឆ្នោត ផ្សង សំណាង​
  • DJ Shaman & ក្រុម តន្ត្រី ខ្មែរ​
  • អាហារ ប៊ូ​ហ្វេ បែប អ៊ឺរ៉ុប និង អាស៊ី តម្លៃ ៤៨ ដុល្លារ ក្នុង ម្នាក់ រួម ជាមួយ នឹង Sparkling Wine ១​កែវ (​ក្មេង ក្រោម អាយុ ១២ ឆ្នាំ តម្លៃ ២៤ ដុល្លារ )​។

មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ុន​នោះ អ្នក​ក៏​អាច​មាន​សំណាង​ពី Lucky draw ដែល​មាន​នាឡិកាដៃ Ice-Watch City Classic តម្លៃ ១៧៩$ ដែល​ជា​ម៉ូត​ថ្មី​ផង​ដែរ។ រួមទាំង​រ​ង្វាន់​ផ្សេង​ជាច្រើន​ទៀត សម្រាប់​ព័ត៌មានបន្ថែម ឬ ទូរ​សព្ទកក់ តាម​រយៈ​លេខ​: +855 85 962 962 + 855 85 333 672 ៕

អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា