៥ចំណុចនេះ លោកឪពុក​ឆ្លាតមិនដែលភ្លេចធ្វើដាក់កូន ទោះការងារច្រើនដូចភ្នំក៏ដោយ

  • 2019-01-03 04:10:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 7

ចន្លោះមិនឃើញ


ដោយសារ​តែ​ចង់​បាន​ជីវភាព​គ្រួសារ​មានបាន​ដូច​គេ​ មាន​ឪពុក​មួយ​ចំនួន​ព្រោះ​តែ​ចង់​រក​លុយ​ច្រើន ទើប​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​រវល់​សឹង​តែ​គ្មាន​ពេល​សម្រាប់​កូន​ៗ។ ដូចនេះ​ទំនាក់ទំនង​គេ​នឹង​ឃ្លាត​ឆ្ងាយ​ពី​កូន​បន្តិច​ម្ដង​ៗ។​​ ជា​លោក​ឪពុក​ដ៏​វ័យ​ឆ្លាត​មួយ​រូប ​​អ្នក​គួរ​តែ​មាន៥ ចំណុច​នេះ ដើម្បី​រក្សា​បាន​ទាំង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​គ្រួសារ កូន​ៗ និង​ការងារ​ក៏​មាន​តុល្យភាព​គ្នា​ល្អ។

រូបតំណាង

១. ទោះ​បី​ជា​អ្នក​រវល់​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ អ្នក​ត្រូវ​តែ​មាន​ពេល​វេលា​មក​កំដរ​កូន​ដែរ ដូចជា​អ្នក​អាច​ចេញ​ពី​ធ្វើការ​រាង​លឿន​បន្តិច ហើយ​ត្រឡប់​មក​ផ្ទះ​មក​លេង​ជាមួយ​កូន។

២. អ្នក​អាច​ទុក​ការងារ​នៅ​មួយ​ឡែក​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ហើយ​នាំ​កូន​ដើរ​លេង​ទៅ​កន្លែង​ដែល​គេ​ចង់។

រូបតំណាង

៣. អ្នក​មិន​ត្រូវ​គ្រាន់តែ​ហុច​លុយ ហើយ​ឱ្យ​ប្រពន្ធ​នាំ​កូន​ទៅ​ទេ ព្រោះ​នេះ​ជា​ទង្វើ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​កូន​បាត់បង់​ភាព​កក់​ក្ដៅ។

រូបតំណាង

៤. ត្រូវ​តែ​ចងចាំ​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត​របស់​កូន​ទោះ​បី​ជា​អ្នក​រវល់​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ទិញ​កាដូ​ឱ្យ​កូន នោះ​គេ​នឹង​សប្បាយ​ចិត្ត ហើយ​គិត​ថា​ឪពុក​គេ​នៅ​តែ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចំពោះ​គេ។

រូបតំណាង

៥. ពេល​ដែល​កូន​ចូល​រៀន ក្នុង​នាម​ជា​ឪពុក​ម្នាក់ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ចេះ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចំពោះ​ការ​សិក្សា​របស់​កូន ព្រោះ​នេះ​ក៏​ជា​ភាព​កក់​ក្ដៅ​ដែល​អ្នក​អាច​ផ្ដល់​ឱ្យ​កូន​ដែរ។

ដោយសារ​តែ​ចង់​បាន​ជីវភាព​គ្រួសារ​មានបាន​ដូច​គេ​ មាន​ឪពុក​មួយ​ចំនួន​ព្រោះ​តែ​ចង់​រក​លុយ​ច្រើន ទើប​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​រវល់​សឹង​តែ​គ្មាន​ពេល​សម្រាប់​កូន​ៗ។ ដូចនេះ​ទំនាក់ទំនង​គេ​នឹង​ឃ្លាត​ឆ្ងាយ​ពី​កូន​បន្តិច​ម្ដង​ៗ។​​ ជា​លោក​ឪពុក​ដ៏​វ័យ​ឆ្លាត​មួយ​រូប ​​អ្នក​គួរ​តែ​មាន៥ ចំណុច​នេះ ដើម្បី​រក្សា​បាន​ទាំង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​គ្រួសារ កូន​ៗ និង​ការងារ​ក៏​មាន​តុល្យភាព​គ្នា​ល្អ។

រូបតំណាង

១. ទោះ​បី​ជា​អ្នក​រវល់​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ អ្នក​ត្រូវ​តែ​មាន​ពេល​វេលា​មក​កំដរ​កូន​ដែរ ដូចជា​អ្នក​អាច​ចេញ​ពី​ធ្វើការ​រាង​លឿន​បន្តិច ហើយ​ត្រឡប់​មក​ផ្ទះ​មក​លេង​ជាមួយ​កូន។

២. អ្នក​អាច​ទុក​ការងារ​នៅ​មួយ​ឡែក​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ហើយ​នាំ​កូន​ដើរ​លេង​ទៅ​កន្លែង​ដែល​គេ​ចង់។

រូបតំណាង

៣. អ្នក​មិន​ត្រូវ​គ្រាន់តែ​ហុច​លុយ ហើយ​ឱ្យ​ប្រពន្ធ​នាំ​កូន​ទៅ​ទេ ព្រោះ​នេះ​ជា​ទង្វើ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​កូន​បាត់បង់​ភាព​កក់​ក្ដៅ។

រូបតំណាង

៤. ត្រូវ​តែ​ចងចាំ​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត​របស់​កូន​ទោះ​បី​ជា​អ្នក​រវល់​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ទិញ​កាដូ​ឱ្យ​កូន នោះ​គេ​នឹង​សប្បាយ​ចិត្ត ហើយ​គិត​ថា​ឪពុក​គេ​នៅ​តែ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចំពោះ​គេ។

រូបតំណាង

៥. ពេល​ដែល​កូន​ចូល​រៀន ក្នុង​នាម​ជា​ឪពុក​ម្នាក់ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ចេះ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចំពោះ​ការ​សិក្សា​របស់​កូន ព្រោះ​នេះ​ក៏​ជា​ភាព​កក់​ក្ដៅ​ដែល​អ្នក​អាច​ផ្ដល់​ឱ្យ​កូន​ដែរ។

ប្រភព៖ Health.com.kh   ប្រែ​សម្រួល៖ ពៅ រក្សា