មក​ដឹង​ពី តម្លៃ​របស់​ក្លឹប​ធំៗ​ទាំង​ ៦​ ក្នុង​ PL រដូវ​កាល​ ២០១៨/១៩

  • 2019-01-09 13:33:37
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 36

ចន្លោះមិនឃើញ


នៅ​លីគ​កំពូល​អង់គ្លេស​ គេ​តែង​សង្កេត​ឃើញ​មាន​ក្លឹប​ជា​ច្រើន​តែង​តែ​ជះ​លុយ​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ដើម្បី​ផ្ទេរ​កីឡាករ​ចូល​មក​ដើម្បី​ជួយ​ពង្រឹង​ក្រុម​។ បើ​តាម​គេហទំព័រ​ transfermarkt ខាង​ក្រោម​នេះ ជា​តម្លៃ​របស់​ក្លឹប​ធំៗ​ទាំង​ ៦​ ក្នុង​លីគ​កំពូល​អង់គ្លេស​នៅ​រដូវ​កាល​ ២០១៨/១៩​នេះ៖

១. ក្លឹប​ Manchester City៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ១.២៩​ប៊ីលាន​ដុល្លារ។

២. ក្លឹប​ Liverpool៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ១.០៦​ប៊ីលាន​ដុល្លារ។

៣. ក្លឹប​ Chelsea៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ១.០៣​ប៊ីលាន​ដុល្លារ។

៤. ក្លឹប​ Tottenham Hotspur៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ៩៤៦​លាន​ដុល្លារ។

៥. ក្លឹប​ Manchester United៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ៨៨៦​លាន​ដុល្លារ។

៦. ក្លឹប​ Arsenal៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ៦៩១​លាន​ដុល្លារ៕

នៅ​លីគ​កំពូល​អង់គ្លេស​ គេ​តែង​សង្កេត​ឃើញ​មាន​ក្លឹប​ជា​ច្រើន​តែង​តែ​ជះ​លុយ​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ដើម្បី​ផ្ទេរ​កីឡាករ​ចូល​មក​ដើម្បី​ជួយ​ពង្រឹង​ក្រុម​។ បើ​តាម​គេហទំព័រ​ transfermarkt ខាង​ក្រោម​នេះ ជា​តម្លៃ​របស់​ក្លឹប​ធំៗ​ទាំង​ ៦​ ក្នុង​លីគ​កំពូល​អង់គ្លេស​នៅ​រដូវ​កាល​ ២០១៨/១៩​នេះ៖

១. ក្លឹប​ Manchester City៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ១.២៩​ប៊ីលាន​ដុល្លារ។

២. ក្លឹប​ Liverpool៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ១.០៦​ប៊ីលាន​ដុល្លារ។

៣. ក្លឹប​ Chelsea៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ១.០៣​ប៊ីលាន​ដុល្លារ។

៤. ក្លឹប​ Tottenham Hotspur៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ៩៤៦​លាន​ដុល្លារ។

៥. ក្លឹប​ Manchester United៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ៨៨៦​លាន​ដុល្លារ។

៦. ក្លឹប​ Arsenal៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ៦៩១​លាន​ដុល្លារ៕

ប្រភព៖ transfermarkt   ប្រែ​សម្រួល៖ ហ៊ីម រស្មី