១០ សន្លឹកប្លែកភ្នែកពីតារាបង្ហាញម៉ូដខ្មែរកាត់បារាំង បង្ហាញពីឈុតអ្នកប្រយុទ្ធ

  • 2019-01-12 07:55:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

តារាថតម៉ូដដ៏ជំនាញ កញ្ញា អ៊ុំ ដេបូរា ទទួលបានគម្រោងថតរូបដ៏មានអត្ថន័យមួយទាក់ទងនឹង ស្មារតីអ្នកចម្បាំង ថតដោយក្រុមថតរូបជំនាញពីបារាំង ដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិ។

រូបថតទាំង ១០ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដឈុតចម្បាំងគួរឱ្យទាក់ទាញ ខាងក្រោមជាស្នាដៃ រៀបចំច្នៃប្រឌិត ដោយ អ្នកថតរូប : Louis Piquemil អ្នកតែងខ្លួនម៉ូដ : Agathe Julia និងអ្នកជំនាញស្ទីលសក់ : Fabien Picot ។ នេះបើតាមការផ្ញើសារបញ្ជាក់ពីតារាម៉ូដខ្មែរបារាំងវ័យ ២៨ ឆ្នាំ រូបនេះ។

ភាពជឿជាក់ និងឱកាសថតរូបប្លែកអារម្មណ៍នេះជាចំណីចក្ខុកថ្មី ទាក់ទងនឹងសិល្បៈនៃការបញ្ចេញមតិ និងសេរីភាពនៃទស្សនៈ និងគំនីត ដែលបញ្ចេញតាមកាយវិការ និងស្ថានភាពរបស់រូបភាពខាងក្រោម សូមរីករាយទស្សនាដូចខាងក្រោម៖

រូបថតផ្តល់ដោយដោយ៖ កញ្ញា អ៊ុំ ដេបូរា

តារាថតម៉ូដដ៏ជំនាញ កញ្ញា អ៊ុំ ដេបូរា ទទួលបានគម្រោងថតរូបដ៏មានអត្ថន័យមួយទាក់ទងនឹង ស្មារតីអ្នកចម្បាំង ថតដោយក្រុមថតរូបជំនាញពីបារាំង ដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិ។

រូបថតទាំង ១០ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដឈុតចម្បាំងគួរឱ្យទាក់ទាញ ខាងក្រោមជាស្នាដៃ រៀបចំច្នៃប្រឌិត ដោយ អ្នកថតរូប : Louis Piquemil អ្នកតែងខ្លួនម៉ូដ : Agathe Julia និងអ្នកជំនាញស្ទីលសក់ : Fabien Picot ។ នេះបើតាមការផ្ញើសារបញ្ជាក់ពីតារាម៉ូដខ្មែរបារាំងវ័យ ២៨ ឆ្នាំ រូបនេះ។

ភាពជឿជាក់ និងឱកាសថតរូបប្លែកអារម្មណ៍នេះជាចំណីចក្ខុកថ្មី ទាក់ទងនឹងសិល្បៈនៃការបញ្ចេញមតិ និងសេរីភាពនៃទស្សនៈ និងគំនីត ដែលបញ្ចេញតាមកាយវិការ និងស្ថានភាពរបស់រូបភាពខាងក្រោម សូមរីករាយទស្សនាដូចខាងក្រោម៖

រូបថតផ្តល់ដោយដោយ៖ កញ្ញា អ៊ុំ ដេបូរា

អត្ថបទ៖ Sunny