ឈ្នះរហូតឥតដាច់! រឿងជិះ Grab មួយមិនឱ្យព្រួយបានបញ្ចុះថ្លៃ ហើយបានឈ្នះទូរសព្ទ iPhone XS ថែមទៀត

  • 2019-03-13 09:40:05
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 11

ចន្លោះមិនឃើញ


បានទាំងឈ្នះរាល់សប្តាហ៍ បានទាំងប្រូម៉ូសិនសឹងរាល់ថ្ងៃ ដឹងថាចង់និយាយពីអីអត់? នោះ គឺ "RIDENWIN” ដោយអ្នកគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី Grab កក់ការធ្វើការដំណើរជាមួយប្រូម៉ូកូដ "RIDENWIN” និងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទូរសព្ទ iPhone XS និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀត។

កម្មវិធីធ្វើដំណើរតាមរយៈប្រូម៉ូកូដ RIDENWIN នឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់មានដូចជា៖

  • ទូរសព្ទ iPhone XS 64GB មួយគ្រឿង
  • ឧបករណ៍បំពងសំឡេង JBL ចំនួន ៥រង្វាន់
  • ប័ណ្ណជិះ Grab បញ្ចុះតម្លៃ ៨០០០រៀល សម្រាប់ជិះ ២ដង ចំនួន១០រង្វាន់

លក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួមដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែប្រើប្រូម៉ូកូដ RIDENWIN នៅចន្លោះថ្ងៃទី ១២-១៨ មីនា ២០១៩ ដើម្បីកក់ការធ្វើដំណើរមួយយានយន្ត Grab មួយណាក៏បាន នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាប។ ប្រូម៉ូកូដនេះ ក៏ផ្ដល់ជូនអ្នកការ បញ្ចុះតម្លៃ ៤,០០០រៀល សម្រាប់ជិះ ៣ដង និង​សម្រាប់តែអតិថិជនថ្មីប៉ុណ្ណោះ។

កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងរៀងរាល់សប្ដាហ៍ពីថ្ងៃអង្គារ ដល់ ថ្ងៃចន្ទ (នៅសប្ដាហ៍បន្ទាប់)។ Grab នឹងធ្វើការជ្រើសរើស និងប្រកាសឈ្មោះអ្នកឈ្នះ នៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍បន្ទាប់។ ឱកាសល្អបែបនេះ មិនជិះម្តេចបាន ថ្ងៃណាអត់មានយានជំនិះសម្រាប់ទៅសាលា ឬកន្លែងធ្វើការទេ ហៅ Grab ទៅ លឿន សុវត្ថិភាព តម្លៃសមរម្យ សំខាន់បានរង្វាន់កប់សេរីមកវិញទៀត។ សូមបញ្ជាក់ថា អ្នកឈ្នះមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់តែមួយប៉ុណ្ណោះ៕

បានទាំងឈ្នះរាល់សប្តាហ៍ បានទាំងប្រូម៉ូសិនសឹងរាល់ថ្ងៃ ដឹងថាចង់និយាយពីអីអត់? នោះ គឺ "RIDENWIN” ដោយអ្នកគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី Grab កក់ការធ្វើការដំណើរជាមួយប្រូម៉ូកូដ "RIDENWIN” និងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទូរសព្ទ iPhone XS និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀត។

កម្មវិធីធ្វើដំណើរតាមរយៈប្រូម៉ូកូដ RIDENWIN នឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់មានដូចជា៖

  • ទូរសព្ទ iPhone XS 64GB មួយគ្រឿង
  • ឧបករណ៍បំពងសំឡេង JBL ចំនួន ៥រង្វាន់
  • ប័ណ្ណជិះ Grab បញ្ចុះតម្លៃ ៨០០០រៀល សម្រាប់ជិះ ២ដង ចំនួន១០រង្វាន់

លក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួមដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែប្រើប្រូម៉ូកូដ RIDENWIN នៅចន្លោះថ្ងៃទី ១២-១៨ មីនា ២០១៩ ដើម្បីកក់ការធ្វើដំណើរមួយយានយន្ត Grab មួយណាក៏បាន នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាប។ ប្រូម៉ូកូដនេះ ក៏ផ្ដល់ជូនអ្នកការ បញ្ចុះតម្លៃ ៤,០០០រៀល សម្រាប់ជិះ ៣ដង និង​សម្រាប់តែអតិថិជនថ្មីប៉ុណ្ណោះ។

កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងរៀងរាល់សប្ដាហ៍ពីថ្ងៃអង្គារ ដល់ ថ្ងៃចន្ទ (នៅសប្ដាហ៍បន្ទាប់)។ Grab នឹងធ្វើការជ្រើសរើស និងប្រកាសឈ្មោះអ្នកឈ្នះ នៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍បន្ទាប់។ ឱកាសល្អបែបនេះ មិនជិះម្តេចបាន ថ្ងៃណាអត់មានយានជំនិះសម្រាប់ទៅសាលា ឬកន្លែងធ្វើការទេ ហៅ Grab ទៅ លឿន សុវត្ថិភាព តម្លៃសមរម្យ សំខាន់បានរង្វាន់កប់សេរីមកវិញទៀត។ សូមបញ្ជាក់ថា អ្នកឈ្នះមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់តែមួយប៉ុណ្ណោះ៕

អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា