មកមើល កំពូលអ្នកថតរូបច្នៃប្រឌិតទាំង ១៥ ឃើញហើយសឹងមិនជឿភ្នែកខ្លួនឯង

  • 2019-03-20 09:20:53
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 1

ចន្លោះមិនឃើញ


គ្រាន់​តែ​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ រូបភាព​ប្រមាណ​ជា ១,២លាន​សន្លឹក​ត្រូវ​បាន​ចែក​ចាយ​ជា​រៀងរាល់​វិនាទី។ ប៉ុន្តែ​មិនមែន​សុទ្ធ​តែ​គ្រប់​រូប​ទាំង​អស់​ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍ និង​ល្បីល្បាញ​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​នោះ​ទេ ដោយ​វា​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​ខ្ពស់ និង​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ​ខ្លាំង​ពី​បណ្ដា​អ្នក​ប្រើប្រាស់។

ខាងក្រោមនេះ គឺ​ជាកំពូលអ្នកថតរូបច្នៃប្រឌិតទាំង ១៥ ឃើញហើយសឹងមិនជឿភ្នែកខ្លួនឯង ៖

#១

#២

#៣

#៤

#៥

#៦

#៧

#៨

#៩

#១០

#១១

#១២

#១៣

#១៤

#១៥

គ្រាន់​តែ​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ រូបភាព​ប្រមាណ​ជា ១,២លាន​សន្លឹក​ត្រូវ​បាន​ចែក​ចាយ​ជា​រៀងរាល់​វិនាទី។ ប៉ុន្តែ​មិនមែន​សុទ្ធ​តែ​គ្រប់​រូប​ទាំង​អស់​ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍ និង​ល្បីល្បាញ​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​នោះ​ទេ ដោយ​វា​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​ខ្ពស់ និង​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ​ខ្លាំង​ពី​បណ្ដា​អ្នក​ប្រើប្រាស់។

ខាងក្រោមនេះ គឺ​ជាកំពូលអ្នកថតរូបច្នៃប្រឌិតទាំង ១៥ ឃើញហើយសឹងមិនជឿភ្នែកខ្លួនឯង ៖

#១

#២

#៣

#៤

#៥

#៦

#៧

#៨

#៩

#១០

#១១

#១២

#១៣

#១៤

#១៥

ប្រភព៖ Brightside   ប្រែសម្រួល ៖ រ័ត្ន