ប្រទេសពីរ​ហ៊ាន​ចំណាយ​លុយ​ច្រើនជាង​គេលើ​ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍​ បើធៀបទៅនឹង​ប្រ​ទេស​ផ្សេង​

  • 2019-03-23 08:58:51
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 8

ចន្លោះមិនឃើញ


ចិន​ និង​សហរដ្ឋអាមេរិក​ជា​ប្រ​ទេស​ពីរ​ដែល​បាន​ចំណាយ​ថវិកា​ច្រើនជាង​គេបើ​ធៀប​ទៅ​នឹង​បណ្ដា​ប្រ​ទេស​នានា​លើ​សកល​លោក​​លើការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ និង​អភិវឌ្ឍន៍។

ការ​ស្រាវ និង​ការ​បង្កើតថ្មី​ត្រូវ​កើត​ចេញពី​កត្តា​ច្រើន​យ៉ាង ដែល​ក្នុង​នោះ​កត្តា​ថវិកា​ជា​រឿង​មួយ​ពិត​ជា​ចាំ​បាច់។

​សម្រាប់​ទិន្ន័យ​ក្នុងឆ្នាំនេះ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ចំណាយ​ប្រហែល​​៤៧៦,៥​ពាន់​លាន​ដុល្លារ តាមពីក្រោយ​ដោយ​ចិន ចំណាយ​៣៧០,៦​ពាន់​លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការងារ​ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍​ សម្រាប់ការ​បង្កើត​ថ្មីនេះ។ ប្រ​ទេសទាំងពី​រ​បូក​បញ្ជូល​គ្នា​ស្មើ​នឹង​៤៧ភាគរយ​នៃ​ការ​ចំណាយ​លើ​ការស្រាវ​ជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍​ទាំង​អស់​របស់​បណ្ដា​ប្រទេស​នានា​លើពិភព​លោក។

ការចំណាយនេះ​តាមពីក្រោយ​ប្រ​ទេស​ទាំងពីគឺ​ជប៉ុន ១៧០,៥ពាន់​លានដុល្លារ និង​អាល្លឺម៉ង់ ១០៩,៨ពាន់​លាន​ដុល្លារ៕

ចិន​ និង​សហរដ្ឋអាមេរិក​ជា​ប្រ​ទេស​ពីរ​ដែល​បាន​ចំណាយ​ថវិកា​ច្រើនជាង​គេបើ​ធៀប​ទៅ​នឹង​បណ្ដា​ប្រ​ទេស​នានា​លើ​សកល​លោក​​លើការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ និង​អភិវឌ្ឍន៍។

ការ​ស្រាវ និង​ការ​បង្កើតថ្មី​ត្រូវ​កើត​ចេញពី​កត្តា​ច្រើន​យ៉ាង ដែល​ក្នុង​នោះ​កត្តា​ថវិកា​ជា​រឿង​មួយ​ពិត​ជា​ចាំ​បាច់។

​សម្រាប់​ទិន្ន័យ​ក្នុងឆ្នាំនេះ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ចំណាយ​ប្រហែល​​៤៧៦,៥​ពាន់​លាន​ដុល្លារ តាមពីក្រោយ​ដោយ​ចិន ចំណាយ​៣៧០,៦​ពាន់​លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការងារ​ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍​ សម្រាប់ការ​បង្កើត​ថ្មីនេះ។ ប្រ​ទេសទាំងពី​រ​បូក​បញ្ជូល​គ្នា​ស្មើ​នឹង​៤៧ភាគរយ​នៃ​ការ​ចំណាយ​លើ​ការស្រាវ​ជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍​ទាំង​អស់​របស់​បណ្ដា​ប្រទេស​នានា​លើពិភព​លោក។

ការចំណាយនេះ​តាមពីក្រោយ​ប្រ​ទេស​ទាំងពីគឺ​ជប៉ុន ១៧០,៥ពាន់​លានដុល្លារ និង​អាល្លឺម៉ង់ ១០៩,៨ពាន់​លាន​ដុល្លារ៕

ប្រភព៖ worldeconomicforum   ប្រែ​សម្រួល៖ ទូច សុខា