កូរ៉េ​ខាង​ជើង​មាន​មីស៊ីល​ ១៤ ប្រភេទ​ ដឹង​បាញ់​បាន​ចម្ងាយ​ប៉ុន្មាន​ខ្លះ​អត់?

 • 2017-04-21 03:37:01
 • ចំនួនមតិ 2 | ចំនួនចែករំលែក 145

ចន្លោះមិនឃើញ

ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​តែង​តែ​សាក​ល្បង​បាញ់​គ្រាប់​មីស៊ីល​របស់​ខ្លួន​ជា​ញឹកញាប់​ ហើយ​បើ​តាម​​វិបសាយ​ Missile Threat បាន​បង្ហាញ​ថា​​ប្រទេស​នេះ​មាន​មីស៊ីល​ចំនួន​ ១៤ ប្រភេទ​ដែល​​អាច​បាញ់​ដល់​រយៈ​ចម្ងាយៗ​ខុស​គ្នា។ ចង់​ដឹង​ថា​បាញ់​បាន​រយៈ​ចម្ងាយ​ប៉ុន្មាន​ខ្លះ​តាម​ដាន​ការ​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

@ KN-15 (Pukkuksong-2)

 • ប្រវែង ៖ ៩-១២ ម៉ែត្រ

 • អង្កត់ផ្ចិត ៖ ប្រហែល​ ១,៥ ម៉ែត្រ

 • រយៈ​ចម្ងាយ ៖ ១ ២០០- ២ ០០០ គីឡូម៉ែត្រ

 • ស្ថានភាព ៖ ស្ថិត​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ផលិត

 • ចាប់​ផ្ដើម​ដំណើរ​ការ ៖ បាញ់​សាក​ល្បង​​លើក​ដំបូង​នៅ​ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​ ២០១៧

@ Hwasong-5

 • ប្រវែង ៖ ១០,៩៤ ម៉ែត្រ

 • អង្កត់ផ្ចិត ៖ ០,៨៨ ម៉ែត្រ

 • ទម្ងន់ ៖ ៥ ៨៦០ គីឡូក្រាម​

 • រយៈ​ចម្ងាយ ៖ ៣០០ គីឡូម៉ែត្រ

 • ស្ថានភាព ៖ ស្ថិត​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​

 • ចាប់​ផ្ដើម​ដំណើរ​ការ ៖ ១៩៨៦

@ Hwasong-6

 • ប្រវែង ៖ ១០,៩៤ ម៉ែត្រ

 • អង្កត់ផ្ចិត ៖ ០,៨៨ ម៉ែត្រ

 • ទម្ងន់ ៖ ៦ ០៩៥ គីឡូក្រាម​

 • រយៈ​ចម្ងាយ ៖ ៥០០ គីឡូម៉ែត្រ

 • ស្ថានភាព ៖ ស្ថិត​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​

 • ចាប់​ផ្ដើម​ដំណើរ​ការ ៖ ១៩៩២

@ Hwasong-7

 • ប្រវែង ៖ ១៣,៥ ម៉ែត្រ

 • អង្កត់ផ្ចិត ៖ ០,៨៨ ម៉ែត្រ

 • ទម្ងន់ ៖ ៦ ៤០០ គីឡូក្រាម​

 • រយៈ​ចម្ងាយ ៖ ៨០០ – ១ ០០០ គីឡូម៉ែត្រ

 • ស្ថានភាព ៖ ស្ថិត​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​

 • ចាប់​ផ្ដើម​ដំណើរ​ការ ៖ ១៩៩៤

@ KN-02

 • ប្រវែង ៖ ៦,៤ ម៉ែត្រ

 • អង្កត់ផ្ចិត ៖ ០,៦៥ ម៉ែត្រ

 • ទម្ងន់ ៖ ២ ០១០ គីឡូក្រាម​

 • រយៈ​ចម្ងាយ ៖ ១២០ – ១៧០ គីឡូម៉ែត្រ

 • ស្ថានភាព ៖ ស្ថិត​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​

 • ចាប់​ផ្ដើម​ដំណើរ​ការ ៖ ២០០៦

@ KN-11

 • ប្រវែង ៖ ៩ ម៉ែត្រ

 • អង្កត់ផ្ចិត ៖ ១,៥ ម៉ែត្រ

 • រយៈ​ចម្ងាយ ៖ ៩០០ គីឡូម៉ែត្រ

 • ស្ថានភាព ៖ ស្ថិត​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ផលិត

@ No Dong

 • ​ប្រវែង ៖ ១៦,២ ម៉ែត្រ

 • អង្កត់ផ្ចិត ៖ ១,៣៦ ម៉ែត្រ

 • ទម្ងន់ ៖ ១៦ ៥០០ គីឡូក្រាម​

 • រយៈ​ចម្ងាយ ៖ ១ ២០០ – ១ ៥០០ គីឡូម៉ែត្រ

 • ស្ថានភាព ៖ ស្ថិត​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​

 • ចាប់​ផ្ដើម​ដំណើរ​ការ ៖ ១៩៩៤

@ Musudan

 • ប្រវែង ៖ ១២ ម៉ែត្រ

 • អង្កត់ផ្ចិត ៖ ១,៥ - ២ ម៉ែត្រ

 • ទម្ងន់ ៖ ១៩ ០០០ – ២៦ ០០០ គីឡូក្រាម​

 • រយៈ​ចម្ងាយ ៖ ២ ៥០០ – ៤ ០០០ គីឡូម៉ែត្រ

 • ស្ថានភាព ៖ ស្ថិត​ក្នុង​ដំណាក់កាល​ផលិត

@ Taepodong-1​

 • ប្រវែង ៖ ២៥,៥ - ៣២ ម៉ែត្រ

 • អង្កត់ផ្ចិត ៖ ១,២៥ – ១,៣៦ ម៉ែត្រ

 • ទម្ងន់ ៖ ២០ ៧០០ គីឡូក្រាម​

 • រយៈ​ចម្ងាយ ៖ ២ ០០០ – ៥ ០០០ គីឡូម៉ែត្រ​

 • ចាប់​ផ្ដើម​ដំណើរ​ការ ៖ ១៩៩០ ដល់ ១៩៩៨

@ KN-08

 • ប្រវែង ៖ ១៧,៥ – ១៩,៧៥ ម៉ែត្រ

 • អង្កត់ផ្ចិត ៖ ១,៥ – ២ ម៉ែត្រ

 • រយៈ​ចម្ងាយ ៖ ៥ ៥០០ – ១១ ៥០០ គីឡូម៉ែត្រ

 • ស្ថានភាព ៖ ស្ថិត​ក្នុង​ដំណាក់កាល​ផលិត

@ KN-14

 • ប្រវែង ៖ ប្រហែល​ ១៧ ម៉ែត្រ​

 • អង្កត់ផ្ចិត ៖ ១,៥ – ២ ម៉ែត្រ​

 • រយៈ​ចម្ងាយ ៖ ៨ ០០០ – ១០ ០០០ គីឡូម៉ែត្រ

 • ស្ថានភាព ៖ ស្ថិត​ក្នុង​ដំណាក់កាល​ផលិត

@ Taepodong-2

 • ប្រវែង ៖ ៣២ ម៉ែត្រ​

 • អង្កត់ផ្ចិត ៖ ២,៤ ម៉ែត្រ

 • ទម្ងន់​ ៖ ៦៤ ៣០០ គីឡូក្រាម​

 • រយៈ​ចម្ងាយ ៖ ៤ ០០០ – ១៥ ០០០ គីឡូម៉ែត្រ

 • ស្ថានភាព ៖ សាក​ល្បង​រួច​រាល់​

@ KN-01

 • ប្រវែង ៖ ៧,៣៦ ម៉ែត្រ​

 • អង្កត់ផ្ចិត ៖ ៧៦០ មីលីម៉ែត្រ

 • ទម្ងន់​ ៖ ៣ ០០០ គីឡូក្រាម​

 • រយៈ​ចម្ងាយ ៖ ១៦០ គីឡូម៉ែត្រ

 • ស្ថានភាព ៖ ស្ថិត​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​

@ KN-17

​​​

 • រយៈ​ចម្ងាយ ៖ មិន​ទាន់​ដឹង

 • ស្ថានភាព ៖ ស្ថិត​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ផលិត

 • ចាប់​ផ្ដើម​ដំណើរ​ការ ៖ បាញ់​សាក​ល្បង​​លើក​ដំបូង​នៅ​ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧


ប្រភព៖ Missile Threat   ប្រែ​សម្រួល៖ សុខហេង