ចង់​ចំណាយ​តិច​លើ​ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់​អត់?(វីដេអូ)

  • 2017-06-01 01:39:11
  • ចំនួនមតិ

ចន្លោះមិនឃើញ

អ្នក​កំពុង​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់​ខ្លះ កំពុង​តែ​រអ៊ូ​រឿង​ថ្លៃ​ចំណាយ ឯ​ខ្លះ​ទៀត​កំពុង​ពិចារណា​ចង់​ទិញ​ដាក់​ផ្ទះ​ក៏​កំពុង​គិត​គូរ​រឿង​នឹង​ដែរ ព្រោះ​ត្រូវ​ចំណាយ​ទិញ​មក​ដាក់​ផ្ទះ​ផង ហើយ​ត្រូវ​ចំណាយ​ថ្លៃ​ភ្លើង​ច្រើន​ជាង​មុន​ទៀត។

បើ​អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ទាំង​នេះ មើល​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​ដែល​និយាយ​ពី​ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់​ស៊ី​ភ្លើង​តិច ហើយ​ត្រជាក់​លឿន៖


អត្ថបទ៖ វិទូ