ក្ដៅៗ "បុរស​ម្នាក់​នេះ​សំខាន់​ពេល​ណា?” ចេញ​ MV ផ្លូវការ​ហើយ!

  • 2017-06-18 06:58:54
  • ចំនួនមតិ 5 | ចំនួនចែករំលែក 158

ចន្លោះមិនឃើញ

មុន​នេះ​បន្តិច​នៅ​លើ​ទំព័រ Facebook ផ្លូវការ​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង Mastache Band បាន​ចេញ​វីដេអូ​ចម្រៀង "បុរស​ម្នាក់​នេះ​សំខាន់​ពេល​ណា?” ហើយ បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​ទន្ទឹង​រង់ចាំ​យ៉ាង​យូរ​ពី​អ្នក​គាំទ្រ។

កាល​ពី​ខែ​មុន​ Mastache Band បាន​បញ្ចេញ Teaser បទ​នេះ​ ទទួល​រង​ការ​រិះគន់​ថា​ចម្លង​ពី​ MV បរទេស ប៉ុន្តែ​ក្រុម​ចម្រៀង​បាន​បញ្ជាក់​មក Sabay ថា​ពួក​គេ​សុំ​ច្រាន​ចោល​នៅ​ពាក្យ​ថា​ចម្លង​ដោយ​សុំ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​ទាំង​អស់​ទស្សនា​វីដេអូ​ចម្រៀង​ផ្លូវ​ការ​ជាមុន​សិន៕

តោះ​ទស្សនា MV "បុរស​ម្នាក់​នេះ​សំខាន់​ពេល​ណា?” ទាំង​អស់​គ្នា៖​​​​

មុន​នេះ​បន្តិច​នៅ​លើ​ទំព័រ Facebook ផ្លូវការ​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង Mastache Band បាន​ចេញ​វីដេអូ​ចម្រៀង "បុរស​ម្នាក់​នេះ​សំខាន់​ពេល​ណា?” ហើយ បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​ទន្ទឹង​រង់ចាំ​យ៉ាង​យូរ​ពី​អ្នក​គាំទ្រ។

កាល​ពី​ខែ​មុន​ Mastache Band បាន​បញ្ចេញ Teaser បទ​នេះ​ ទទួល​រង​ការ​រិះគន់​ថា​ចម្លង​ពី​ MV បរទេស ប៉ុន្តែ​ក្រុម​ចម្រៀង​បាន​បញ្ជាក់​មក Sabay ថា​ពួក​គេ​សុំ​ច្រាន​ចោល​នៅ​ពាក្យ​ថា​ចម្លង​ដោយ​សុំ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​ទាំង​អស់​ទស្សនា​វីដេអូ​ចម្រៀង​ផ្លូវ​ការ​ជាមុន​សិន៕

តោះ​ទស្សនា MV "បុរស​ម្នាក់​នេះ​សំខាន់​ពេល​ណា?” ទាំង​អស់​គ្នា៖​​​​

អត្ថបទ៖ Samedy