មក​ដឹង​លក្ខខណ្ឌ ប្រឡង​ចូល​រៀន​ជា​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់ នៅ​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល​

  • 2017-06-19 01:25:21
  • ចំនួនមតិ

ចន្លោះមិនឃើញ

ជា​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​បំផុត សម្រាប់​និង​និស្សិត ឬ​មន្ត្រី​រាជការ ដែល​ចង់​ប្រឡង​​ចូល​រៀន​នៅ​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋ​បាល ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់។ ឥឡូវ​នេះ ក្រសួង​មុខ​ងារ​សាធារណៈ​បាន​ចេញ​នូវ​សេចក្ដី​សម្រេច​ធ្វើ​ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​ទៀត​ហើយ ដែល​មាន​ច្រើន​ជំនាញ​ផ្សេងៗ​ពី​គ្នា​។ ដូច​នេះ​ចង់​ដឹង​ថា តើ​មាន​ប្រកា​អ្វី​ខ្លះ និង​លក្ខខណ្ឌ​បែប​ណា ដើម្បី​អាច​ប្រឡង​ចូលរៀន​នៅ​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល​?

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​សេចក្ដី​សម្រេច​របស់​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​៖​


អត្ថបទ៖ ថោ ច័ន្ទឬទ្ធិ