មក​ដល់​ទៀត​ហើយ! ការងារ​ច្រើន​តំណែង ដាក់​ពាក្យ​ភ្លាម​ហៅ​សម្ភាស​ភ្លែត

 • 2017-07-10 09:36:08
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


Sabay ជា​ក្រុមហ៊ុន​ Digital ​​ទំនើប​ និង​​ជា​បណ្ដាញ​​សារព័ត៌មាន​​អនឡាញ​សំបូរ​បែប​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ដើម្បី​ពង្រីក​ការងារ​បន្ថែម Sabay កំពុង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជា​ច្រើន​នាក់​ទៀត លើ​ជំនាញ​មួយ​ចំនួន។ ដូច​នេះ បើ​ប្រិយមិត្ត​ទាំង​អស់​គ្នា ចង់​ចូលរួម​ជា​មួយ​ក្រុម​គ្រួសារ Sabay អាច​ដាក់​ពាក្យ​មក​បាន ចំពោះ​ការងារ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ផ្សេង​គ្នា។

1. Desktop Systems Engineer (Salary: $ 450-1,500)

Responsibilities

 • Administration of office desktop systems

 • Administration of office server systems and network

 • Planning, preparation and implementation of complex office desktop

systems

 • Assist in solving daily office IT problems

 • Monitor systems to identify problems and take corrective action

 • Research, planning and deployment of new technologies and services

 • Perform periodic reporting

 • Create and maintain detailed documentation for all systems and operations

Requirements

 • Experience with automated Windows desktop deployment

 • Advanced level Active Directory skills

 • Knowledge of PC and Mac hardware and Windows, Windows Server and macOS

 • At least basic understanding of IP networks and virtualization

 • Excellent troubleshooting and research skills

 • Leadership skills

 • Networking/Cisco and PBX experience is a plus

 • Debian/Ubuntu experience is a plus

2. Entertainment News Editor

Responsibilities

 • Assign stories directly to reporters/translator/freelancer

 • Decide advisedly how stories are reported and approves their features

 • Set up plan and strategy related to entertainment contents

 • Recruit and coach reporters

 • Build staff capacity and encourage them work independent and make more network

Requirements

 • Bachelor degree in journalism, media, communications or related field

 • Experience in digital media specialized in, reporting, writing, and editing

 • Widespread knowledge and desire to work in Entertainment industry both

 • local and international such as film, music or artists

 • Prompt problem solving and self/team motivation

 • Having strong organizational skills and a determined and amiable personality

-Very good command in Khmer and English

 • Computer literacy

3. Technical Support Assistant

Responsibilities

 • Daily arrange and update content to the server

 • Find and Report Apps/Website's bug and issue to the developer team

 • Reply's user comment/questions through social media (Facbook...), Email and answering the phone.

 • Helping users when encountering a problem using our Apps

 • Tracking the progress of issue/bug fixing by the developer team

 • Arrange daily user comment/error report to the management team

 • Daily report on user's subscription/description

Requirements

 • Working Time: 08:00AM - 05:00PM

 • No experience requirement. Fresh graduate is strongly encourage.

 • Must be able to Write in English

 • Hard working

 • Love Movie

 • Excellent team work and communication skills

4. Personal Assistant

Responsibilities

 • Manages the day-to-day operations of the office
 • Diligently handles all document maintenance including internal documents, spreadsheets, expense reports, meeting minutes
 • Maintains executive's appointment schedule by planning and scheduling meetings, conferences, teleconferences, and travel
 • Represents the executive by attending meetings in the executive's absence; speaking for the executive
 • Manages projects and conducts research
 • Produces information by transcribing, formatting, inputting, editing, retrieving, copying, and transmitting text, data, and graphics
 • Prepares and edits correspondence, reports, and presentations
 • Provides quality customer service
 • Maintains customer confidence and protects operations by keeping information confidential
 • Performs any other ad-hoc tasks as and when required

Requirements

 • Diploma in Secretary or equivalent
 • Minimum 2-year working experience in secretarial or administrative work
 • Be able to speak and write English, good command in Chinese is preferred
 • Advanced proficiency with Microsoft Office Suite
 • Ability to handle private and confidential matters
 • Be extremely hardworking, proactive, organized and detail-oriented; flexible thinker

5. Movie Translator (5 positions)

Responsibilities

 • Translate movie script from English to Khmer

 • Perform other assigned tasks accordingly

Requirements

 • Love movies and translating
 • Good command in English, preferably in Chinese and Thai
 • Computer literacy and Khmer Unicode
 • Good communication, hard-working attitude, be creative and team player

6. HR Officer (female)

Responsibilities

 • Be responsible for recruitment process new employee orientation
 • Perform annual leave administration
 • Perform employee service role
 • Update employee profile both hard and soft copy
 • Work with our partners (clinics, insurance company, banks, ministries)
 • Assist the day to day efficient operation of HR office
 • Maintain good communication with every level of staff

Requirements

 • University degree in Business Administration or English Literature or other related field
 • Experience in the HR field at least for 1 year
 • Proven good communication skill
 • Team player and easy going

Application Information

Sabay Digital offers competitive benefit packages including medical care and performance based bonus schemes. Sabay is an equal opportunities employer. Young people with creative ideas are warmly welcome.

Qualified candidates are invited to submit their application to hr@sabay.com or Sabay Digital Corp., Ltd.’s address: #308 Monivong Blvd, Boueng Raing, Phnom Penh.

Tel: (85523) 22 8000. Our corporate website: www.sabay.com
Online application, please clearly state the position you are applying for as the subject and attachments must be in PDF format. Please include salary expectation in cover letter.

Deadline: July 31, 2017.

អត្ថបទ៖ គង់ វិសាល