ចំណាយ​មិន​ដល់ ៥ នាទី​បង្កើត​ផេក​ហ្វេស​បុកមួយស៊ីផុយ

  • 2017-07-16 04:48:48
  • ចំនួនមតិ

ចន្លោះមិនឃើញ

ថា​ស្រួល​ក៏​ថា​បាន ប៉ុន្តែ​នៅ​តែ​មាន​ប្រិយមិត្ត​មួយ​ចំនួន​ស្នើ ឱ្យ Sabay ជួយ​ណែនាំ​ពី​ការ​បង្កើត​ផេក​លើ​ហ្វេសបុក​ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​ផ្សេងៗ។

មិន​ជា​អ្វី​ទេ ក្រុម Sabay Tech រីករាយ​បំពេញ​តាម​សំណូមពរ​ជា​និច្ច។ ឥឡូវ​នេះ​រៀន​អនុវត្ត​ការ​បង្កើត​ផេក​ហ្វេសបុក​តាម​​វីដេអូ​បង្ហាញ​ផ្ទាល់តែ​ម្តង!!!


អត្ថបទ៖ កៅ រក្សា