បង្ហាញ​ឲ្យ​ស្គាល់​ប្រវត្តិ​​ខ្លី អត្តពលិក​ឆ្នើម​​​ទាំង​៩​រូប​​រត់​កាន់​ភ្លើង​គប់​​​បើក​កីឡា​ជាតិ បង្ហាញ​ឲ្យ​ស្គាល់​ប្រវត្តិ​​ខ្លី អត្តពលិក​ឆ្នើម​​​ទាំង​៩​រូប​​រត់​កាន់...
  • 2016-10-18 19:09:45
  • ចំនួនមតិ

​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​ជាតិ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​​ធ្វើ​​ពិធី​​បើក​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦ ​ដែល​ព្រឹត្តិការណ៍​​មិន​ធ្លាប់​មាន​នៅ​​កម្ពុជា​។  ​ព្រឹត្តិការណ៍​​​នេះ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​ចន្លោះ​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ​ខែ​តុលា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។ ​​ក្នុង​ឱកាស​​​ធ្វើ​​កម្មវិធី​បើក​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​ ដើម្បី​​​ទទួល​បាន​សមិទ្ធផល​ដូច​ទាំង​ស្រុង​ទៅ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​ស៊ីហ្គេម ​NOCC ​បាន​សម្រេច​ជ្រើស​រើស​អត្តពលិក​ឆ្នើម​​ទសវត្សរ៍​៦០-៧០ និង​៨០ ព្រឹម​ទាំង​អត្តពលិក​ប្រជាប្រិយ​បច្ចុប្បន្ន​រត់​កាន់​ភ្លើង​គប់។