ក្រុមហ៊ុន Microsoft បាន​ប្រកាស​កាស​​ពី​ដើម​សប្ដាហ៍​នេះ​ថា​នៅ​ក្នុង ​ឆ្នាំ២០១៤ ខាង​មុខ​នេះ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Windows XP នឹង​កាត់​ចេញ​ពី extended support ឬបាន​ន័យ​ថា​មិន​ទទួល​បាន​ការ​ធ្វើ​កំណែទម្រង់​ដូច​មុន​ទៀត​ឡើយ។

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បាន​បែងចែក​ដំណើរ​វិវត្តន៍​របស់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ ​របស់​ខ្លួន​ជា​ពីរ​ដំណាក់​កាល​ធំៗ​ដូច​ជា mainstream support និងextended support។ គ្រប់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ដំណាក់​កាល  mainstream support អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទាំង​អស់​នឹង​ទទួល​បាន​ការ update ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ, កំណែប្រែ​មាន​ស្ថិរភាព , bug fixes និង បន្ថែម feature មួយ​ចំនួន​ទៀត។ ចំណែក​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​ចាត់​ចូល​ក្នុង extended support នឹង​ទទួល​បាន​ការ update ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​តែ​មួយ​មុខ​គត់​ក្រៅ​ពី​នេះ​គឺ​តម្រូវ​ឲ្យ​បង់​ប្រាក់។

ក្រៅ​ពី Windows XP ក្រុមហ៊ុន Microsoft បាន​ដាស់តឿន​អតិថិជន​ដែល​កំពុង​ប្រើប្រាស់ Office 2003 ទាំង​អស់​ថា​ខ្លួន​នឹង​បញ្ឈប់​ធ្វើ​កំណែទម្រង់លើ office 2003 ដូច​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ​២០១៤​ខាង​មុខ​នេះ។ ចំណែក Windows Vista និង Office 2007 នឹង​ចាត់​ចូល​ក្នុង extended support ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​រហូត​ដល់​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ ២០១៧។

បន្ទាប់​ពីផ្តល់ជូនដំណឹងខាងលើហើយ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បាន​ណែនាំ​អតិថិជន​របស់​ខ្លួន​ដែល​កំពុង​ប្រើប្រាស់ Windows XP និង Office 2003 ថា​ គួរ​តែ​ប្ដូរ​មក​ប្រើ windows 7 និង Office 2010 វិញ​មុន​ពេល​ដែល​កំណែ​ទម្រង់​ទាំង​អស់​ត្រូវ​កាត់​ផ្ដាច់​ជា​ស្ថាពរ៕

ប្រែ​សម្រួល៖ សេង សុភ័ក្ត
ប្រភព​និង​រូបភាព៖
bgr