ប្រទេស​ដែល​មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ច្រើន​បំផុត

  • 2018-09-17 13:58:58
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 4

ចន្លោះមិនឃើញ


បើ​តាម​ Statista និង Worldatlas កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ ខាង​ក្រោម​ជា​បណ្ដា​ប្រទេស​ទាំង ១០ ដែល​មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ច្រើន​បំផុត៖

រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Watt Bar Unit 2 ស្ថិតនៅរដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិក

១០. ចក្រភព​អង់គ្លេស៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ១៦។

៩. ប្រទេស​កាណាដា៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ១៩។

៨. ប្រទេស​ឥណ្ឌា៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ២១។

៧. ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ២៥។

៦. ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ជើង៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ៣០។

៥. ប្រទេស​រុស្ស៊ី៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ៣៤។

៤. ប្រទេស​ចិន៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ៣៥។

៣. ប្រទេស​ជប៉ុន៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ៤៨។

២. ប្រទេស​បារាំង៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ៥៨។

១. សហរដ្ឋអាមេរិក៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ៩៩៕

បើ​តាម​ Statista និង Worldatlas កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ ខាង​ក្រោម​ជា​បណ្ដា​ប្រទេស​ទាំង ១០ ដែល​មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ច្រើន​បំផុត៖

រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Watt Bar Unit 2 ស្ថិតនៅរដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិក

១០. ចក្រភព​អង់គ្លេស៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ១៦។

៩. ប្រទេស​កាណាដា៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ១៩។

៨. ប្រទេស​ឥណ្ឌា៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ២១។

៧. ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ២៥។

៦. ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ជើង៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ៣០។

៥. ប្រទេស​រុស្ស៊ី៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ៣៤។

៤. ប្រទេស​ចិន៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ៣៥។

៣. ប្រទេស​ជប៉ុន៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ៤៨។

២. ប្រទេស​បារាំង៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ៥៨។

១. សហរដ្ឋអាមេរិក៖ មាន​រោង​ចក្រ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ចំនួន ៩៩៕

ប្រភព៖ Worldatlas | Statista   ប្រែ​សម្រួល៖ ហ៊ីម រស្មី