«‍ភោជនីយដ្ឋាន​គូលែន​» បើក​បម្រើ​អាហារ​ប៊ូ​ហ្វេ​ជិត​២០​ឆ្នាំ និង​មាន​ប្រជាប្រិយ​បំផុត​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​