យុវជន​នេសាទ​២១​ឆ្នាំ ​រសាត់​អណ្ដែត​លើ​សមុទ្រ​​២​ខែ រួច​ជីវិត​ដោយ​សារ​ ផឹក​ទឹក​ភ្លៀង​ និង​​ហូប​ស្លែ​