រូបភាព​ប្រឡាយនៅអង្គរបុរី​ ខេត្តតាកែវ បង្ហាញក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ