ក្រៅ​ពី​អាមេរិក​ឡាទីន មាន​តែ​ប្រទេស​មួយ​គត់​ ដែល​យក​ភាសា​អេស្ប៉ាញ​ជា​ផ្លូវការ ​