លោកចូបៃដិន តេទូរស័ព្ទទៅមេដឹកនាំអ៉ីស្រាអែល រួចព្រលយពាក្យគាំទ្របែបនេះ រឿងបាញ់ប្រហារទៅលើប៉ាឡេស្ទីន