នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុន​​ប្រកាស​បិទ​សាលា​ ១ខែ ខណៈ​អូឡាំពិក​នៅ​តូក្យូ​ល្ហិចល្ហៀង​ថា​រំសាយ​តែ​ម្ដង