អតីត​គ្រូ Chelsea លាលែង​ពី​តំណែង​ជា​គ្រូ​បង្គោល U-22 របស់​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ចិន