មិន​ត្រឹម​តែ​ចេះ​លេង​បាល់​ទេ កម្រិត​សញ្ញាប័ត្រ​របស់​កីឡាករ ៧​នេះ​ក៏​មិន​ណយ​ដែរ