ត្រកូល​ Manchester ត្រូវ​ប្រយុទ្ធ​នៅ​ពាន​ League Cup ​យប់​នេះ​