ស្អប់​ទាំង​ពីរ​ តែ​ Rooney ថា​ចង់​ឃើញ​ Man City ឈ្នះ​លីគ​ជា​ជាង​ Liverpool