ហេង​ វាសនា៖​ កីឡាករ​ជម្រើស​ជាតិ​វ៉ូស៊ូ​លើក​ឡើង​ពី​សមត្ថភាព​ត្រៀម​ស៊ីហ្គេម​ ២០១៧