យប់​នេះ​ដល់​ពេល​ សុខ​ ធី​ និង​ អ៊ូច​ ធារិទ្ធ​ ចេញ​រក​ពិន្ទុ​ម្ដង​ហើយ​ខ្សែក្រវាត់​គូបូតា​