កក្រើកហើយ! ការប្រកួតបាល់ទះដណ្ដើមមេដាយមាស ISI ក្រុមជើងឯកបាន ២០ លានរៀល