អ្នកនៅតាមតំបន់ទន្លេ! មកដឹងពីកំពស់ទឹកទន្លេ ថ្ងៃនេះបន្តិចទៅណា

  • 2020-06-19 02:18:23
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រសួងធនធានទឹក និង ឧតុនិយម បានធ្វើការវាស់កម្ពស់ទឹកទន្លេ នៅតាមបណ្តាស្ថានីយ៌ និងខេត្តមួយចំនួន នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ នៅវេលាម៉ោង៧ព្រឹកនេះ រួមជាមួយនិង ការព្យាករណ៌ពីកំពស់ទឹក ក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃទៅមុខទៀត គឺពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០៕

ខាងក្រោមនេះ ជាកម្ពស់ទឹកទន្លេ ដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ និង ការព្យាករណ៌ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា

ប្រភព ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

អត្ថបទ ៖ Art