ក្លឹប​ទាំង​១០​ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​ នៅ​ក្នុង​ពេល​នេះ​

  • 2023-06-05 13:17:25
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ក្លឹប​ទាំង​១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​ នៅ​ក្នុង​ពេល​នេះ​ បើ​យោង​តាម​ស្ថិតិ​របស់​ Forbes៖

១. ក្លឹប​ Real Madrid៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ៥.៧ប៊ីលាន​អ៊ឺរ៉ូ​។

២. ក្លឹប​ Manchester United៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ៥.៦ប៊ីលាន​អ៊ឺរ៉ូ​។

៣. ក្លឹប​ Barcelona៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ៥.១ប៊ីលាន​អ៊ឺរ៉ូ​។

៤. ក្លឹប​ Liverpool៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ៤.៩ប៊ីលាន​អ៊ឺរ៉ូ​។

៥. ក្លឹប​ Manchester City៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ៤.៦ប៊ីលាន​អ៊ឺរ៉ូ​។

៦. ក្លឹប​ Bayern Munich៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ៤.៥ប៊ីលាន​អ៊ឺរ៉ូ​។

៧. ក្លឹប​ Paris Saint Germain៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ៣.៩ប៊ីលាន​អ៊ឺរ៉ូ​។

៨. ក្លឹប​ Chelsea៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ២.៩ប៊ីលាន​អ៊ឺរ៉ូ​។

៩. ក្លឹប​ Tottenham Hotspur៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ២.៦ប៊ីលាន​អ៊ឺរ៉ូ​។

១០. ក្លឹប​ Arsenal៖ មាន​តម្លៃ​សរុប​ ២.១ប៊ីលាន​អ៊ឺរ៉ូ​៕

ប្រភព៖ transfermarkt   ប្រែ​សម្រួល៖ ហ៊ីម រស្មី