ទី​កម្សាន្ត​បែប​ធម្មជាតិ​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​មួយ ម៉ានិច ឆ្ងល់​ថា ហេតុអ្វី អត់​មាន​អ្នក​ទៅ​លេង?