សំងំលែងកើត Kim Garam ចេញលាងភាពស្អាតស្អំខ្លួន ចៃដន្យ HYBE តបប្រតិកម្មមហាជនភ្លាម