ធ្លាយ​វីដេអូ Pep ជក់​បារី​មួយ​ដើម​ធំ​យ៉ាង​ឆ្ងាញ់ ក្នុង​ថ្ងៃ​ជប់លៀង​​ឈ្នះ​ពាន​របស់ City