មក​ស្គាល់​ក្លឹប​​ ដែល​ធ្លាប់​ឈ្នះ​ពាន​ UEFA Champions League