នាទី​លេង​ Ronaldo និង Maguire ​នឹង​មាន​តិច ​ពេល​បិតា​គ្រូ Rangnick ​មក​កាន់ Man Utd ?