តើម្ចាស់រថយន្ត ដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខេត្ត ចង់ធ្វើផ្លាកលេខរថយន្តភ្នំពេញ បានអត់?

  • 2020-05-26 01:52:20
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 8

ចន្លោះមិនឃើញ

យោងតាមប្រកាស២៦២ ប្រ.ក.សក.ដជគ ចុះថ្ងៃ ទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ចំពោះម្ចាស់រថយន្តដែលមាន អត្តសញ្ញាណបណ្តខេត្ត ហើយចង់បាន ផ្លាកលេខ ភ្នំពេញ ត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៌ណែនាំខាងក្រោម ៖

  • ម្ចាស់រថយន្ត មានអាស័យដ្ឋាន អចិន្ត្រៃយ៌នៅភ្នំពេញ

  • ម្ចាស់រថយន្ត ត្រូវមានឯកសារអមក្នុងការចុះបញ្ជីរថយន្ត ដូចជា៖ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ជាមួយសៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ។

ប្រភព ៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ ៖ Art