ជើងខ្លាំងផ្នែកនារី! បង្ហាញ MV ពីក្រុមចម្រៀង K-Pop មានអ្នកចូលមើលច្រើនចាប់ពី ៥០០លានឡើងទៅ

  • 2022-08-08 01:00:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

បទ​ K-Pop ជា​ច្រើន​បាន​សម្រេចជោគជ័យ ដោយមានអ្នកចូលមើល​ច្រើនលើ YouTube ដល់ទៅខ្ទង់រយលានដង ហើយឈាន​ដល់ខ្ទង់ពាន់លានដងទៀត។ ក្នុងចំណោម​បទ​ទាំងនោះ សូមបង្ហាញ​ជូន MV ផ្នែកក្រុមនារី ដែល​ទទួលបាន​ប្រជាប្រិយភាពភ្លូកទឹកភ្លូកដី។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ តើបទណា​ខ្លះដែលជាជើងខ្លាំង​ក្នុងចំណោមកំពូល MV ល្បីទាំង ១៥?

បញ្ជាក់៖ ចំនួននៅម៉ោងពេលអ្នកកំពុងអាន អាចនឹងមានការកើនឡើងបន្តទៀត

១៥. បទ «Cheer Up» របស់ TWICE

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៥០៣,៨លានដង

១៤. បទ «Fancy» របស់ TWICE

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៥៣៥,៤លានដង

១៣.​ បទ «BBoom BBoom» របស់ MOMOLAND

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ០៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៥៧៤,១លានដង

១២.​ បទ «Likey» របស់ TWICE

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៥៧៦,៨លានដង

១១. បទ «Lovesick Girls» របស់ BLACKPINK

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ០២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៦០៤,៣លានដង

១០.​ បទ «TT» របស់ TWICE

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៦៣៦លានដង

៩.​ បទ «What Is Love?» របស់ TWICE

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ០៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៦៦០,១លានដង

៨.​ បទ «Ice Cream» របស់ BLACKPINK & Selena Gomez

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៧៦៥,៧លានដង

៧. បទ «Playing With Fire» របស់ BLACKPINK

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៧៦៨,៥លានដង

៦.​ បទ «Whistle» របស់ BLACKPINK

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ០៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ៧៨៩,៦លានដង

៥. បទ «How You Like That» របស់ BLACKPINK

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ១,១៣ពាន់លានដង

៤. បទ «As If It’s Your Last» របស់ BLACKPINK

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ២២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ១,១៩ពាន់លានដង

៣. បទ «BOOMBAYAH» របស់ BLACKPINK

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ០៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ១,៤៥ពាន់លានដង

២. បទ «Kill This Love» របស់ BLACKPINK

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ០៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ១,៦៣ពាន់លានដង

១. បទ «DDU-DU DDU-DU» របស់ BLACKPINK

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយ មានអ្នកចូលមើលចំនួន ១,៩២ពាន់លានដង

ប្រភព៖ Koreaboo   អត្ថបទ៖ ធារី

អត្ថបទពេញនិយម