ក្រោយ​ចុះ​ពិនិត្យ​រោង​ភាពយន្ត​ចប់​សព្វ​គ្រប់ លោក ប៉ុក បូរក្ស អោយ​តម្រុយ​ហើយ!