កុំ​ឲ្យ​ថា​ភ្ជុំ​នេះ​អត់​មាន​ Update ស្ទីល​សោះ! តោះ​ចូល​មើល​កម្មវិធី​បញ្ចុះ​ក្រែង​មាន​អី​ត្រូវ​ចិត្ត

 • 2018-10-04 06:25:44
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 2

ចន្លោះមិនឃើញ


មុន​ទៅ​លេង​ស្រុក តោះ​ចូល​មើល​ឥវ៉ាន់​បញ្ចុះ​តម្លៃ​តិច​មើល៍ ក្រែង​មាន​អី​អាច​ទិញ​ផ្ញើ​អ្នក​ផ្ទះ​នៅ​រដូវ​កាល​បុណ្យ​ភ្ជុំ​នេះ។

១. Scott Cambodia

 • ចុះ​តម្លៃ​លើ​ប្រភេទ​កង់​ម៉ាក Scott ជា​ច្រើន​ម៉ូដ ពី ៣០% ទៅ ៥០%
 • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​រហូត ថ្ងៃទី ០៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ​
 • ចូល​អាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅ Scott Cambodia

២. Clank Shoes

 • ​បញ្ចុះរហូតដល់ ១៥% នៅ​សាខា Aeon Mall Phnom Penh
 • រហូត​ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨
 • ចូល​មើល​ព័ត៌មាន​នៅ​ទៅ​ Clank Shoes Promotion

៣. AKEMI UCHI

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ​រហូត​ដល់ ៥០% ទៅ​លើ​កម្រាល​ពូក​ម៉ាក MELVILLE Modal Print​
 • ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ដល់ ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨
 • ​សូម​ទាក់ទង​ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០២៣ ៩០១ ០៥០ ឬ អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ AKEMI UCHI

៤. ហាង​ស្បែក Crocs

 • ចុះ​តម្លៃ ១៥% ទៅ ២០% បន្ទាប់​ពី​ចាប់​ ២ គូ​ឡើង​ទៅ
 • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ រហូត​ដល់​ដាច់​ថ្ងៃ ៣១ តុលា
 • ចូល​សួរ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​តាម Crocs Cambodia

៥. Baseus

 • ចុះ​តម្លៃ​ដល់ ៨០% លើ​ផលិតផល​របស់ Baseus នៅ​គ្រប់​ហាងT-SHOP និង Baseus
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ​​ដល់ ១៥% តុលា ឆ្នាំ ២០១៨
 • ទាក់ទង​ទៅ​កាន់​លេខ ០៦៩ ៩១៩ ៨៨៨ / ០៦៩ ៩១៣ ៨៨៨ ឬ​ចូល​ទៅ Baseus Cambodia

៦. UFO STORE

 • កំពុង​បញ្ចុះ​តម្លៃ ១៥% លើ​ Brand ច្រើន​ប្រភេទ គ្រប់​សាខា UFOSTORE
 • ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ ដល់ ថ្ងៃ ទី ០៧ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨
 • ចូល​អាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅ UFO STORE

មុន​ទៅ​លេង​ស្រុក តោះ​ចូល​មើល​ឥវ៉ាន់​បញ្ចុះ​តម្លៃ​តិច​មើល៍ ក្រែង​មាន​អី​អាច​ទិញ​ផ្ញើ​អ្នក​ផ្ទះ​នៅ​រដូវ​កាល​បុណ្យ​ភ្ជុំ​នេះ។

១. Scott Cambodia

 • ចុះ​តម្លៃ​លើ​ប្រភេទ​កង់​ម៉ាក Scott ជា​ច្រើន​ម៉ូដ ពី ៣០% ទៅ ៥០%
 • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​រហូត ថ្ងៃទី ០៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ​
 • ចូល​អាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅ Scott Cambodia

២. Clank Shoes

 • ​បញ្ចុះរហូតដល់ ១៥% នៅ​សាខា Aeon Mall Phnom Penh
 • រហូត​ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨
 • ចូល​មើល​ព័ត៌មាន​នៅ​ទៅ​ Clank Shoes Promotion

៣. AKEMI UCHI

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ​រហូត​ដល់ ៥០% ទៅ​លើ​កម្រាល​ពូក​ម៉ាក MELVILLE Modal Print​
 • ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ដល់ ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨
 • ​សូម​ទាក់ទង​ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០២៣ ៩០១ ០៥០ ឬ អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ AKEMI UCHI

៤. ហាង​ស្បែក Crocs

 • ចុះ​តម្លៃ ១៥% ទៅ ២០% បន្ទាប់​ពី​ចាប់​ ២ គូ​ឡើង​ទៅ
 • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ រហូត​ដល់​ដាច់​ថ្ងៃ ៣១ តុលា
 • ចូល​សួរ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​តាម Crocs Cambodia

៥. Baseus

 • ចុះ​តម្លៃ​ដល់ ៨០% លើ​ផលិតផល​របស់ Baseus នៅ​គ្រប់​ហាងT-SHOP និង Baseus
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ​​ដល់ ១៥% តុលា ឆ្នាំ ២០១៨
 • ទាក់ទង​ទៅ​កាន់​លេខ ០៦៩ ៩១៩ ៨៨៨ / ០៦៩ ៩១៣ ៨៨៨ ឬ​ចូល​ទៅ Baseus Cambodia

៦. UFO STORE

 • កំពុង​បញ្ចុះ​តម្លៃ ១៥% លើ​ Brand ច្រើន​ប្រភេទ គ្រប់​សាខា UFOSTORE
 • ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ ដល់ ថ្ងៃ ទី ០៧ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨
 • ចូល​អាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅ UFO STORE

អត្ថបទ៖ សុខណា