កីឡាករ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ថ្លៃ​ជាង​គេ​ទាំង​ ១០​រូប​លើ​ពិភពលោក​នាពេលបច្ចុប្បន្ន

  • 2018-10-22 12:05:34
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 88

ចន្លោះមិនឃើញ

បើតាមការចុះផ្សាយរបស់ 90Min កីឡាករ​ទាំង​ ១០​នាក់​ខាង​ក្រោម​ជា​កីឡាករ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ថ្លៃ​ជាង​គេ​លើ​ពិភពលោក​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ៖

១០. កីឡាករ​ Paulo Dybala៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ Juventus រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ៩៩​លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ១២៩​លាន​ដុល្លារ។

៩. កីឡាករ​ Philippe Coutinho៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ Barcelona រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១០៨​លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ១៤០​លាន​ដុល្លារ។

៨. កីឡាករ​ Antoine Grizmann៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ Atletico Madrid រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១០៨​លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ១៤០​លាន​ដុល្លារ។

៧. កីឡាករ​ Eden Hazard៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ Chelsea រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១៣៥​លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ១៧៦​លាន​ដុល្លារ។

៦. កីឡាករ​ Kevin de Bruyne៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ Manchester City រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១៣៥​លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ១៧៦​លានដុល្លារ។

៥. កីឡាករ​ Harry Kane៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ Tottenham Hotspur រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១៣៥​លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ១៧៦​លាន​ដុល្លារ។

៤. កីឡាករ​ Mohamed Salah៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ Liverpool រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១៣៥​លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ១៧៦​លាន​ដុល្លារ។

៣. កីឡាករ​ Kylian Mbappe៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ PSG រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១៣៥លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​​ជាង​ ១៧៦​លាន​ដុល្លារ។

២. កីឡាករ​ Lionel Messi៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ Barcelona រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១៦២​លាន​ផោន ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ២១១​លាន​ដុល្លារ។

១. កីឡាករ​ Neymar៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ PSG រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១៦២​លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​ជាង​២១១​លាន​ដុល្លារ៕

បើតាមការចុះផ្សាយរបស់ 90Min កីឡាករ​ទាំង​ ១០​នាក់​ខាង​ក្រោម​ជា​កីឡាករ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ថ្លៃ​ជាង​គេ​លើ​ពិភពលោក​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ៖

១០. កីឡាករ​ Paulo Dybala៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ Juventus រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ៩៩​លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ១២៩​លាន​ដុល្លារ។

៩. កីឡាករ​ Philippe Coutinho៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ Barcelona រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១០៨​លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ១៤០​លាន​ដុល្លារ។

៨. កីឡាករ​ Antoine Grizmann៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ Atletico Madrid រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១០៨​លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ១៤០​លាន​ដុល្លារ។

៧. កីឡាករ​ Eden Hazard៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ Chelsea រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១៣៥​លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ១៧៦​លាន​ដុល្លារ។

៦. កីឡាករ​ Kevin de Bruyne៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ Manchester City រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១៣៥​លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ១៧៦​លានដុល្លារ។

៥. កីឡាករ​ Harry Kane៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ Tottenham Hotspur រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១៣៥​លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ១៧៦​លាន​ដុល្លារ។

៤. កីឡាករ​ Mohamed Salah៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ Liverpool រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១៣៥​លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ១៧៦​លាន​ដុល្លារ។

៣. កីឡាករ​ Kylian Mbappe៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ PSG រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១៣៥លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​​ជាង​ ១៧៦​លាន​ដុល្លារ។

២. កីឡាករ​ Lionel Messi៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ Barcelona រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១៦២​លាន​ផោន ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ២១១​លាន​ដុល្លារ។

១. កីឡាករ​ Neymar៖ កីឡាករ​នៃ​ក្លឹប​ PSG រូប​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ១៦២​លាន​ផោន​ ត្រូវ​នឹង​ជាង​២១១​លាន​ដុល្លារ៕

ប្រភព៖ 90min   ប្រែ​សម្រួល៖ ហ៊ីម រស្មី