កំពុង​ស្វែង​រក​ការងារ​មែន​ទេ ឱកាស​មក​ដល់​ហើយ

 • 2017-08-21 09:33:29
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 13

ចន្លោះមិនឃើញ

Sabay ជា​ក្រុមហ៊ុន​ Digital ​​ទំនើប​ និង​​ជា​បណ្ដាញ​​សារព័ត៌មាន​​អនឡាញ​សំបូរ​បែប​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ដើម្បី​ពង្រីក​ការងារ​បន្ថែម Sabay កំពុង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជា​ច្រើន​នាក់​ទៀត លើ​ជំនាញ​មួយ​ចំនួន។ ដូច​នេះ បើ​ប្រិយមិត្ត​ទាំង​អស់​គ្នា ចង់​ចូលរួម​ជា​មួយ​ក្រុម​គ្រួសារ Sabay អាច​ដាក់​ពាក្យ​មក​បាន ចំពោះ​ការងារ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ផ្សេង​គ្នា។

1. Videographer-Editor

Responsibility

 • Assist in all areas of production of Audio Visual Content for public broadcast
 • Edit Sabay News Video
 • Film events that Sabay sponsors and participate
 • Use computer-controlled video editing systems to prepare video file for presentation
 • Discuss video project plan, producer and director to determine the appropriate video editing
 • Other tasks as assigned by the manager

Requirement

 • University degree in telecommunications or educational video production
 • Have knowledge in Adobe Photoshop, Adobe Premier & Adobe After Effects
 • Know how to operate both DSLR & Video Camera
 • Minimum 1 year working experience in communications production work
 • Minimum 2-year in video equipment, personal computers, and techniques used in the video editing field
 • Excellent team-working ability
 • Ability to effectively communicate ideas orally and in writing
 • Good interpersonal skill and communication skill

2. Senior Marketing Officer

Responsibilities

 • Planning and project managing marketing events and evaluating their success
 • Developing the effective promotion strategies to pushing sales
 • Studying competitors’ products and services
 • Collecting user Feedback and report to the management
 • Analyzing user behavior and report to the management
 • Build and manage the company’s social media profiles and presence, including Facebook and others
 • Sourcing Sponsorship
 • Other tasks assign by the management

Requirements

 • Bachelor degree in Marketing or equivalent
 • Have at least 2 years’ experience in movies or other related field
 • People who are passionate about movies
 • Excellent team working and collaborative skills
 • Self-motivated people
 • Good command in English
 • Honest, good behavior, reliable person and responsibility
 • Fast learner and Flexible

3. Executive Secretary

Responsibilities

 • Manages the day-to-day operations of the office
 • Diligently handles all document maintenance including internal documents, spreadsheets, expense - reports, meeting minutes
 • Maintains executive's appointment schedule by planning and scheduling meetings, conferences, - teleconferences, and travel
 • Represents the executive by attending meetings in the executive's absence; speaking for the executive
 • Manages projects and conducts research
 • Produces information by transcribing, formatting, inputting, editing, retrieving, copying, and - transmitting text, data, and graphics
 • Prepares and edits correspondence, reports, and presentations
 • Provides quality customer service
 • Maintains customer confidence and protects operations by keeping information confidential
 • Performs any other ad-hoc tasks as and when required

Requirements

 • Diploma in Secretary or equivalent
 • Minimum 2-year working experience in secretarial and financial work
 • Be able to speak and write English, good command in Chinese is preferred
 • Advanced proficiency with Microsoft Office Suite
 • Ability to handle private and confidential matters
 • Be extremely hardworking, proactive, organized and detail-oriented; flexible thinker

4. IT Manager (Salary range: 500 - 1000 USD)

Responsibilities

 • Troubleshoot network and workstation problem
 • Plan, supervise and install network and IT systems
 • Maintain and support all network nodes of the company office
 • Maintain servers in the office, including backup and security
 • Maintain comprehensive documentation for all systems
 • Manage and provide all IT service in the office with the IT Support team
 • Manage the IT Support team and prepare periodic reporting Requirements
 • University degree in Computer Science or working experience
 • At least 3 years of experience in IT support or LAN administration
 • At least 1 year in leadership position
 • Good experience in Windows, OS X, Linux, Cisco, virtualization
 • Understanding of networks based on LAN and WAN on TCP/IP
 • Experience with workstation deployment tools and advanced network management tools
 • Ability to cope up and enthusiasm with new technology
 • Ability to understand English (spoken, read and written)

5. System Engineer (Salary from $450)

Responsibilities

 • Administration of server infrastructure and, depending on skills, network infrastructure and other equipment in Sabay data centers
 • Follow monitoring systems to identify problems and take corrective action
 • Research, planning and deployment of new technologies and services
 • Install new and rebuild existing server, configure hardware, peripherals, service setting, storage, etc. in accordance with standards and project/operational requirements
 • Perform periodic maintenance on Sabay systems
 • Create and maintain detailed documentation for all systems and operations Requirements
 • Strong experience in Linux server (RHEL/CentOS) administration: minimum one year, several years preferred
 • Experience in Windows Server administration and server hardware
 • At least basic understanding of IP networks and virtualization
 • Excellent troubleshooting and research skills
 • Experience in technologies: vSphere, Apache/nginx, MySQL/MSSQL, PHP, BIND, Nagios, Postfix, etc.
 • Networking/Cisco experience is a plus
 • Debian/Ubuntu experience is a plus
 • Programming/shell scripting experience is a plus

6.Graphic Designer Responsibilities

 • Design and develop artwork marketing and collateral materials for all related departments
 • Brainstorm and mock design ideas
 • Work with other teams to complete the final product
 • Perform other tasks as assigned by supervisor and management Requirements
 • Practical experience in computer skills such as Photoshop, Corel Draw, Adobe Flash, Illustrator and other design software …
 • Proven creative skills through portfolio of design work
 • Proven experience in professional graphic design and/or printing process
 • English proficiency to work with technical document
 • Possess superior in printing media design skill and artistry
 • Flexible and hardworking, able to repeatedly meet deadlines under pressures
 • Self-starter, imaginative, and innovative
 • Ability to communicate to a variety of different stakeholders at all levels
 • Excellent team-working ability

7. E-novel Team Leader

Responsibilities

 • Set up the plan and strategy for e-novel team
 • Monitor plan, strategy and content
 • Budget projection and clearance
 • Supervise staff and e-novel fb pages, web, and app
 • Stake holder communication
 • Generate more content
 • Story evaluation
 • Project evaluation and reporting

Requirements

 • Bachelor degree in Khmer Literature/Philosophy/Sociology or related field
 • Minimum 1 year experience in leading
 • Ability to work proactively and independently when required, as well as part of a team.
 • Good communication both written and oral in Khmer and English
 • Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power point, email, Internet

8. Photographer (2 positions) Responsibilities:

 • Assist in all aspect of photographic communications
 • Assist/run photo shoots in studio and field environments
 • Other duties as assigned by supervisors

Requirements:

 • Knowledge of Adobe Photoshop, Adobe Light Room
 • Be able to shoot and edit video by using Adobe Premiere Pro and After Affect is a plus
 • Self-starter – ability to work well alone and with others
 • Attention to details
 • Good research and analytical skills
 • Be able to work in flexible time

Sabay Digital offers competitive benefit packages including medical care and performance based bonus schemes. Sabay is an equal opportunities employer. Young people with creative ideas are warmly welcome.

Qualified candidates are invited to submit their application to hr@sabay.com or Sabay Digital Corp., Ltd.’s address: #308 Monivong Blvd, Boueng Raing, Phnom Penh.

Tel: (85523) 22 8000.

Our corporate website: www.sabay.com

Online application, please clearly state the position you are applying for as the subject and attachments must be in PDF format. Please include salary expectation in cover letter.

Deadline: August 31, 2017.


អត្ថបទ៖ គង់ វិសាល