ឱកាសពិសេស ! ក្រសួងប្រកាសរើសនិស្សិតអាហាររូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត៥៥កន្លែង សិក្សានៅប្រទេសថៃ

  • 2020-12-28 09:07:52
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ពីការជ្រើសរើស និស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន ៥៥កន្លែង តាមកម្មវិធីរបស់ (MHESI )ទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២១ ។

សម្រាប់លក្ខណខណ្ឌ គឺ ៖

  • មានសញ្ញាតិខ្មែរ

  • មានសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (សម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិត)

  • មានអាយុ មិនលើសពី៣៥ឆ្នាំ

  • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសជ្រៅជ្រះ

  • មានសុខភាពល្អ កាយសម្បទា និងសតិបញ្ញា

សម្រាប់ថ្ងៃផុ តកំណត់ទទួលពាក្យ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២១

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ២០២១

សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោមនេះ ៖

អត្ថបទ៖ Tep Sovannmoly

បិទ