លទ្ធផល MV បទទោល K-Pop ទាំង ៣០ ល្បីជាងគេនៅពាក់កណ្ដាលដើមឆ្នាំ ២០២២

  • 2022-06-20 03:39:37
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ឆ្នាំ ២០២២ គឺជិតផុតពាក់កណ្តាលឆ្នាំទៅហើយ ហើយមានវីដេអូចម្រៀង K-Pop ជាច្រើនដែលត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែកន្លងមកនេះ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាវីដេអូចម្រៀងពេញនិយមបំផុតចំនួន ៥០បទ របស់តារា K-Pop នេះបើផ្អែកលើចំនួនមើលវីដេអូពួកគេនៅលើ YouTube (គិតត្រឹមម៉ោងចេញផ្សាយ)។

៣០. “NOW” របស់ PSY (ft. Hwasa)

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ៨,៨លានដង

ចំនួន Like៖ ៣៩៩ពាន់

២៩.“Maniac” របស់ Max Changmin

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ៩,៥លានដង

ចំនួន Like៖ ៤៣ពាន់

២៨. “Dice” របស់ Onew

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១០លានដង

ចំនួន Like៖ ២០៦ពាន់

២៧. “Chuck” របស់ CL

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១០,៥លានដង

ចំនួន Like៖ ១៥៤ពាន់

២៦. “Our Blues” របស់ Lim Youngwoong

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១០,៩លានដង

ចំនួន Like៖ ១២២ពាន់

២៥. “Lunatic” របស់ Moonbyul

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១១,១លានដង

ចំនួន Like៖ ៣២៦ពាន់

២៤. “Voyager” របស់ Kihyun

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១១,១លានដង

ចំនួន Like៖ ១៧០ពាន់

២៣. “Love Shhh!” របស់ Jo Yuri

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១១,២លានដង

ចំនួន Like៖ ១២៩ពាន់

២២. “Born To Love You” របស់ Kang Seungyoon

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១១,២លានដង

ចំនួន Like៖ ៣២១ពាន់

២១. “If We Ever Meet Again” របស់ Lim Youngwoong

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១២,១លានដង

ចំនួន Like៖ ១១៨ពាន់

២០. “Switch” របស់ Kim Wooseok

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១២,៧លានដង

ចំនួន Like៖ ៦៦ពាន់

១៩. “Devil” របស់ Max Changmin

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១៣,៥លានដង

ចំនួន Like៖ ១០៨ពាន់

១៨. “Can’t Control Myself” របស់ Taeyeon

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១៣,៧លានដង

ចំនួន Like៖ ៥៦៩ពាន់

១៧. “Drive” របស់ Miyeon

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១៣,៨លានដង

ចំនួន Like៖ ៣៦០ពាន់

១៦. “My You” របស់ Jungkook

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១៣,៨

ចំនួន Like៖ ២,៣លាន

១៥. “I Hate You” របស់ WOODZ

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១៣,៨លានដង

ចំនួន Like៖ ១៤៣ពាន់

១៤. “Child” របស់ Mark

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១៣,៩លានដង

ចំនួន Like៖ ១,១លាន

១៣. “Glitch” របស់ Eunbi

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១៤,៣លានដង

ចំនួន Like៖ ១៥៩ពាន់

១២. “Make Me Happy” របស់ Wheein

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១៥,៤លានដង

ចំនួន Like៖ ២០៤ពាន់

១១. “Celeb” របស់ PSY

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១៨,២លានដង

ចំនួន Like៖ ៧៤៣ពាន់

១០. “Honey” របស់ Solar

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១៨,២លានដង

ចំនួន Like៖ ៦០៦ពាន់

៩. “GANADARA” របស់ Jay Park (ជាមួយ IU)

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ១៨,៦លានដង

ចំនួន Like៖ ៧៥៩ពាន់

៨. “Stay Alive” របស់ Jungkook

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ២០,៣លាន

ចំនួន Like៖ ១,៩លាន

៧. “Upside Down” របស់ Kang Daniel

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ២១,៩លានដង

ចំនួន Like៖ ២១៨ពាន់

៦. “Smiley” របស់ Yena

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ២៣,៣លានដង

ចំនួន Like៖ ៥១២ពាន់

៥. “Blow” របស់ Jackson Wang

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ២៤,៦លានដង

ចំនួន Like៖ ១លាន

៤. “INVU” របស់ Taeyeon

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ៣៤,៤លានដង

ចំនួន Like៖ ១លាន

៣. “Slow Mo” របស់ BamBam

​ ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ៥០,៦លានដង

ចំនួន Like៖ ៣៦២ពាន់

២. “ZOOM” របស់ Jessi

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ៨៥,៦លានដង

ចំនួន Like៖ ២,៧លាន

១. “That That” របស់ PSY ជាមួយ Suga

ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ ២៣៥,៥លានដង

ចំនួន Like៖ ៨,២លាន

ប្រភព៖ Koreaboo   អត្ថបទ៖ ធារី

អត្ថបទថ្មី