មក​ស្គាល់​សត្វ​រត់​លឿន​បំផុត​លើ​ផែនដី ល្បឿន ១២០​គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង