សិស្សពូកែនិទ្ទេស A, B និងសហគ្រិនជោគជ័យ ១ពាន់នាក់ រួមគ្នាចែកបទពិសោធន៍កម្រមិនធ្លាប់មាន