អ្នកទេសចរ​ក្លាហាន​រាប់រយ​នាក់​សម្រុក​ឡើងលើ​ស្ពាន​កញ្ចក់​វែង​បំផុត​លើ​ពិភពលោក