របរ​រក​ឃ្មុំលក់ ​របស់​កសិករ​ភូមិ​ខ្នារ​ខេត្តតាកែវ​ បាន​កម្រៃ​ខ្ពស់​ តែប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង