រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ស្នើ​ឱ្យ​ម្ចាស់​សេវាកម្ម​ស្នាក់​នៅ កុំ​ដំឡើងថ្លៃ​ពេលបុណ្យ​សមុទ្រ