ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រធ្លាក់ជិត១០០០នាក់ ត្រូវជាប់វិញ កុំភ្លេចចាំមើលឈ្មោះថ្ងៃនេះ

  • 2018-09-14 01:59:03
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 7

ចន្លោះមិនឃើញ


ក្រោយ​រក​ឃើញ​មូល​ហេតុ​បច្ចេកទេស​កុំ​ព្យូទ័រ មិន​បាន​ស្រង់​ពិន្ទុ​គណិត​វិទ្យា ធ្វើ​ឲ្យ​លទ្ធផល​បាក់​ឌុប​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​ទូទាំង​ប្រទេស។ លទ្ធផល​ថ្មី បេក្ខជន​ជាប់​សរុប ៧៦ ០៣៤ នាក់​ឯណោះ រីឯលទ្ធផល​ចាស់ ៧៥ ០៥៩នាក់។ ដូច្នេះ​មាន​ន័យ​ថា អ្នកធ្លាក់​ចំនួន​៩៧៥​នាក់ ត្រូវ​ជាប់​ឡើងវិញ​។

លទ្ធផល​ថ្មី​បង្ហាញ​ថា បេក្ខជន​ជាប់​និទ្ទេស A មាន​ចំនួន ៤០៨ នាក់(តួលេខចាស់ ២៩០) B មាន​ចំនួន ២ ២២២ នាក់, C មាន​ចំនួន ៦ ០៤១ នាក់, D មាន​ចំនួន ១៥ ១៨០ នាក់ និង​ E មាន​ចំនួន ៥២,១៨៣ នាក់។ ក្រសួង​ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម​មិន​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​ឡើយ។ ការ​ប្រែប្រួល​នេះ គឺ​បណ្ដាល​មក​ពី​កម្មវិធី​កុំ​ព្យូទ័រ​របស់​ក្រសួង មិន​បាន​ស្រង់​ពិន្ទុ​គណិត។

ក្រសួង​អប់រំ​នឹង​ប្រកាស​លទ្ធផល​ប្រឡង​ថ្មី សម្រាប់​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៤ កញ្ញា​ ២០១៨ នៅ​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​របស់​ក្រសួង និង​តាម​មន្ទីរ​អប់រំ​នៅ​មួយ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់។ ដូច្នេះ​សូម​បេក្ខជន​ដែល​ធ្លាក់​បាក់​ឌុប​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​អ្នក​ដែល​ទទួល​បាន​និទ្ទេស​មិន​គាប់​បំណង កុំ​ភ្លេច​ចាំ​មើល​លទ្ធផល​ថ្មី​នេះ​ទាំង​អស់គ្នា៕

ក្រោយ​រក​ឃើញ​មូល​ហេតុ​បច្ចេកទេស​កុំ​ព្យូទ័រ មិន​បាន​ស្រង់​ពិន្ទុ​គណិត​វិទ្យា ធ្វើ​ឲ្យ​លទ្ធផល​បាក់​ឌុប​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​ទូទាំង​ប្រទេស។ លទ្ធផល​ថ្មី បេក្ខជន​ជាប់​សរុប ៧៦ ០៣៤ នាក់​ឯណោះ រីឯលទ្ធផល​ចាស់ ៧៥ ០៥៩នាក់។ ដូច្នេះ​មាន​ន័យ​ថា អ្នកធ្លាក់​ចំនួន​៩៧៥​នាក់ ត្រូវ​ជាប់​ឡើងវិញ​។

លទ្ធផល​ថ្មី​បង្ហាញ​ថា បេក្ខជន​ជាប់​និទ្ទេស A មាន​ចំនួន ៤០៨ នាក់(តួលេខចាស់ ២៩០) B មាន​ចំនួន ២ ២២២ នាក់, C មាន​ចំនួន ៦ ០៤១ នាក់, D មាន​ចំនួន ១៥ ១៨០ នាក់ និង​ E មាន​ចំនួន ៥២,១៨៣ នាក់។ ក្រសួង​ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម​មិន​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​ឡើយ។ ការ​ប្រែប្រួល​នេះ គឺ​បណ្ដាល​មក​ពី​កម្មវិធី​កុំ​ព្យូទ័រ​របស់​ក្រសួង មិន​បាន​ស្រង់​ពិន្ទុ​គណិត។

ក្រសួង​អប់រំ​នឹង​ប្រកាស​លទ្ធផល​ប្រឡង​ថ្មី សម្រាប់​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៤ កញ្ញា​ ២០១៨ នៅ​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​របស់​ក្រសួង និង​តាម​មន្ទីរ​អប់រំ​នៅ​មួយ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់។ ដូច្នេះ​សូម​បេក្ខជន​ដែល​ធ្លាក់​បាក់​ឌុប​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​អ្នក​ដែល​ទទួល​បាន​និទ្ទេស​មិន​គាប់​បំណង កុំ​ភ្លេច​ចាំ​មើល​លទ្ធផល​ថ្មី​នេះ​ទាំង​អស់គ្នា៕

អត្ថបទ៖ ថោ ច័ន្ទឬទ្ធិ